Materiali in tehnologije

 

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je znanstvena serijska publikacija, ki objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke, ki obravnavajo teoretična in praktična vprašanja naravoslovnih ved in tehnologije na področjih kovinskih in anorganskih materialov, polimerov, vakuumske tehnike in v zadnjem času tudi nano-materialov.
Revija MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je revija s prostim dostopom, kar pomeni, da preko interneta omogoča komurkoli, da jo bere, naloži, kopira, pošilja, tiska, išče ali dostopa do celotnih člankov, jih uporablja za indeksiranje, jih posreduje kot podatke za programsko opremo, ali jih uporablja za katerekoli druge nekomercialne namene, brez finančnih, legalnih ali tehničnih ovir, razen tistih, ki jih zahteva dostop do interneta. Edini zadržek pri reprodukciji in razpečevanju in edina zahteva pri avtorskih pravicah je, da imajo avtorji kontrolo nad integriteto svojih del in imajo pravico do zahvale in citiranja.

Obvestilo

Od 1.10.2016 dalje objava člankov v reviji Materiali in tehnologije (MIT) ni več brezplačna. Objavo članka Uredništvo revije MIT zaračunava na podlagi sklepa iz seje Uredniškega odbora revije Materiali in tehnologije/Materials and Technology, dne 15. junija 2016, po spodnjem ceniku:

Objava prispevka € 300,00
Objava konferečnega prispevka (ICM&T) € 150,00
Naročnina na revijo MIT (Slovenija) € 42,00
Naročnina na revijo MIT (tujina) € 85,00

Uredništvo revije Materiali in tehnologije (MIT)
Glavni in odgovorni urednik: dr. Paul John McGuiness
Ljubljana, oktober 2016

0,590 Faktor vpliva

Poročila o citiranju revij, ki jih objavlja Thomson Reuters 2018
2017 SE 184/312, znanost o materialih, multidisciplinarno

Zadnji izvod

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE 52 (2018) 4

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

Korozijska odpornost superhidrofilnih in superhidrofobnih TiO2/epoksi prevlek na nerjavnem jeklu AISI 316L
S simulacijo podprta raziskava vpliva procesa predoblikovanja na nastanek razpok, zahtevanih sil kovanja in linij tečenja pri sponah rudarskih podpor, izdelanih z vročim kovanjem
Enostavna metoda priprave množice s CuO modificiranih TIO2 nanocevk za postopek razcepljanja vode ter njihove fotoelektrokemične lastnosti
Vpliv samarija na mikrostrukturo in mehanske lastnosti Mg-Y-Zn-Zr zlitin
Hidrotermalno sintentiziran z Mn dopiran TiO2 z močno inhibirano fotokatalitsko aktivnostjo
Sinteza MoS2 z obdelavo molibdena v plazmi H2S
Karakterizacija strukture in lastnosti Ce3+ izmenjalnih lix molekularnih sit
Vpliv različnih pogojev litja in procesa filtriranja na električno upornost Al-zlitine 99.7
Karakterizacija porozne nikelj-titanove zlitine, izdelane s spontano napredujočo visokotemperaturno sintezo
Sinteza in učinkovita fotokatalitična aktivnost mezoporoznih TiO2 kroglic, dekoriranih z Ag nanodelci

» Več >>>

Copyright ©, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenija • Tel.: (01) 4701 900 • E-pošta: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates