Materiali in tehnologije

 

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je znanstvena serijska publikacija, ki objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke, ki obravnavajo teoretična in praktična vprašanja naravoslovnih ved in tehnologije na področjih kovinskih in anorganskih materialov, polimerov, vakuumske tehnike in v zadnjem času tudi nano-materialov.
Revija MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je revija s prostim dostopom, kar pomeni, da preko interneta omogoča komurkoli, da jo bere, naloži, kopira, pošilja, tiska, išče ali dostopa do celotnih člankov, jih uporablja za indeksiranje, jih posreduje kot podatke za programsko opremo, ali jih uporablja za katerekoli druge nekomercialne namene, brez finančnih, legalnih ali tehničnih ovir, razen tistih, ki jih zahteva dostop do interneta. Edini zadržek pri reprodukciji in razpečevanju in edina zahteva pri avtorskih pravicah je, da imajo avtorji kontrolo nad integriteto svojih del in imajo pravico do zahvale in citiranja.

Obvestilo

Od 1.10.2016 dalje objava člankov v reviji Materiali in tehnologije (MIT) ni več brezplačna. Objavo članka Uredništvo revije MIT zaračunava na podlagi sklepa iz seje Uredniškega odbora revije Materiali in tehnologije/Materials and Technology, dne 15. junija 2016, po spodnjem ceniku:

Objava prispevka € 300,00
Objava konferečnega prispevka (ICM&T) € 150,00
Naročnina na revijo MIT (Slovenija) € 42,00
Naročnina na revijo MIT (tujina) € 85,00

Uredništvo revije Materiali in tehnologije (MIT)
Glavni in odgovorni urednik: dr. Paul John McGuiness
Ljubljana, oktober 2016

0,436 Faktor vpliva

Poročila o citiranju revij, ki jih objavlja Thomson Reuters 2017
2016 SE 258/275, znanost o materialih, multidisciplinarno

Zadnji izvod

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE 52 (2018) 2

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

Določevanje mej nagnjene obremenitve znotraj von Misesovega paličja z elastično podporo
Opazovanje in simulacija nestabilnih pogojev med kontinuirnim litjem
Izvedljiva metoda konvencionalne termične obdelave za izdelavo mask na osnovi nikljevih nanopik na silicijevi podlagi
Določevanje mehanskih lastnosti livarskih Al-zlitin LM6, ojačanih s pocinkano jekleno mrežo
Pirometalurška obdelava katalizatorja z vsebnostjo srebra
Uporaba laserskega diska za rezanje silicijevih rezin
Vpliv drobcev pnevmatike na skrček in pokanje glinene zemljine
Optimizacija oblikovanja prilagojenih varjenih surovcev
Rekristalizacija austenitnega HSLA jekla, določena z vročim tlačnim preizkusom
Raziskava mehanizmov oblikovanja in poškodovanja zasutja

» Več >>>

Copyright ©, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenija • Tel.: (01) 4701 900 • E-pošta: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates