Materiali in tehnologije

 

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je znanstvena serijska publikacija, ki objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke, ki obravnavajo teoretična in praktična vprašanja naravoslovnih ved in tehnologije na področjih kovinskih in anorganskih materialov, polimerov, vakuumske tehnike in v zadnjem času tudi nano-materialov.
Revija MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je revija s prostim dostopom, kar pomeni, da preko interneta omogoča komurkoli, da jo bere, naloži, kopira, pošilja, tiska, išče ali dostopa do celotnih člankov, jih uporablja za indeksiranje, jih posreduje kot podatke za programsko opremo, ali jih uporablja za katerekoli druge nekomercialne namene, brez finančnih, legalnih ali tehničnih ovir, razen tistih, ki jih zahteva dostop do interneta. Edini zadržek pri reprodukciji in razpečevanju in edina zahteva pri avtorskih pravicah je, da imajo avtorji kontrolo nad integriteto svojih del in imajo pravico do zahvale in citiranja.

Obvestilo

Od 1.10.2016 dalje objava člankov v reviji Materiali in tehnologije (MIT) ni več brezplačna. Objavo članka Uredništvo revije MIT zaračunava na podlagi sklepa iz seje Uredniškega odbora revije Materiali in tehnologije/Materials and Technology, dne 15. junija 2016, po spodnjem ceniku:

Objava prispevka € 300,00
Objava konferečnega prispevka (ICM&T) € 150,00
Naročnina na revijo MIT (Slovenija) € 42,00
Naročnina na revijo MIT (tujina) € 85,00

Uredništvo revije Materiali in tehnologije (MIT)
Glavni in odgovorni urednik: dr. Paul John McGuiness
Ljubljana, oktober 2016

0,590 Faktor vpliva

Poročila o citiranju revij, ki jih objavlja Thomson Reuters 2018
2017 SE 184/312, znanost o materialih, multidisciplinarno

Zadnji izvod

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE 53 (2019) 3

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

Razvoj mikrostrukture in lomna analiza kompozita, nastalega iz eksplozijsko zvarjenih materialov 06Cr13 in Q345R
Termalno optična karakterizacija in Judd-Ofeltova analiza BaO-TeO2-B2O3 stekel, dopiranih z Nd3+
Mehansko obnašanje novih streh z votlimi jedri iz satastih panelov za velike razpone, izdelanih na osnovi aluminijevih zlitin
Modeliranje obrabe valjev z genetskim programiranjem – primer iz industrije
Vpliv ZrB2 na mikrostrukturne karakteristike AA6082/ZrB2 kompozitov
Vpliv lesnega pepela na mehanske lastnosti gumijastih zmesi
Karakterizacija geopolimerov na osnovi zmesi rdečega blata in metakaolina, modificiranih s Ca(OH)2
Eksperimentalna raziskava optimizacije procesnih parametrov žične erozije s cinkom oplaščene Cu žice za zagotovitev minimalne površinske hrapavosti Al zlitine 7075 z uporabo postopkov RSM in GA
Integrirana statistična metodologija za optimiziranje parametrov brušenja površine Ti6Al4V zlitine z EDDSG procesom v mešanici s SiC prahom
Uporaba simulacij molekularne dinamike in ab-initio izračunov v razvoju in raziskavah kompozitnih materialov: analiza literature

» Več >>>

Copyright ©, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenija • Tel.: (01) 4701 900 • E-pošta: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates