Materiali in tehnologije

 

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je znanstvena serijska publikacija, ki objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke ter strokovne članke, ki obravnavajo teoretična in praktična vprašanja naravoslovnih ved in tehnologije na področjih kovinskih in anorganskih materialov, polimerov, vakuumske tehnike in v zadnjem času tudi nano-materialov.
Revija MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je revija s prostim dostopom, kar pomeni, da preko interneta omogoča komurkoli, da jo bere, naloži, kopira, pošilja, tiska, išče ali dostopa do celotnih člankov, jih uporablja za indeksiranje, jih posreduje kot podatke za programsko opremo, ali jih uporablja za katerekoli druge nekomercialne namene, brez finančnih, legalnih ali tehničnih ovir, razen tistih, ki jih zahteva dostop do interneta. Edini zadržek pri reprodukciji in razpečevanju in edina zahteva pri avtorskih pravicah je, da imajo avtorji kontrolo nad integriteto svojih del in imajo pravico do zahvale in citiranja.

Obvestilo

Od 1.10.2016 dalje objava člankov v reviji Materiali in tehnologije (MIT) ni več brezplačna. Objavo članka Uredništvo revije MIT zaračunava na podlagi sklepa iz seje Uredniškega odbora revije Materiali in tehnologije/Materials and Technology, dne 15. junija 2016, po spodnjem ceniku:

Objava prispevka € 300,00
Objava konferečnega prispevka (ICM&T) € 150,00
Doplačilo za barvni tisk € 80,00/stran
Naročnina na revijo MIT (Slovenija) € 42,00
Naročnina na revijo MIT (tujina) € 85,00

Uredništvo revije Materiali in tehnologije (MIT)
Glavni in odgovorni urednik: dr. Paul John McGuiness
Ljubljana, oktober 2016

0,439 Faktor vpliva

Poročila o citiranju revij, ki jih objavlja Thomson Reuters 2016
2015 SE 246/271, znanost o materialih, multidisciplinarno

Zadnji izvod

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE 51 (2017) 3

PREGLEDNI ČLANEK
Tehnologija materialov lopatic energetsko učinkovitih plinskih turbin – pregled

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI
Numerična simulacija enakomernega ločevanja nečistoč pri zrnatosti bakra in njegovih zlitin
Primerjava homogenizacijskih približkov za ugotavljanje parametrov materiala enosmernih kompozitov
Statistični pogled na oceno preizkusa prepustnosti površinske plasti betona v povezavi s spremembami formule betona
Uporaba dveh metod za eksperimentalno določanje vpliva sestave svežega betona na njegovo odpornost na vodo in na kemikalije za preprečevanje zamrzovanja
Mikrotomografska analiza s časovnim zamikom odziva deformacije ogrodja iz gelanskega gumija
Vpliv vrste toka na mikrostrukturo in lastnosti korozije prevlek na Ni/NANOAl2O3 kompozitih
Toplotna obdelava kemijsko nanešene plasti Ni-P na podlagi iz avstenitnega nerjavnega jekla
Centralno načrtovanje kompozita na osnovi količine lasersko nanešene kovine Ti6Al4V in Cu
Uporaba mešanja s trenjem za izdelavo kompozita aluminijeve zlitine (AA1050), ojačane s titanovim karbidom v prahu

» Več >>>

Copyright ©, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenija • Tel.: (01) 4701 900 • E-pošta: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates