Materiali in tehnologije

 

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je znanstvena serijska publikacija, ki objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke, ki obravnavajo teoretična in praktična vprašanja naravoslovnih ved in tehnologije na področjih kovinskih in anorganskih materialov, polimerov, vakuumske tehnike in v zadnjem času tudi nano-materialov.
Revija MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je revija s prostim dostopom, kar pomeni, da preko interneta omogoča komurkoli, da jo bere, naloži, kopira, pošilja, tiska, išče ali dostopa do celotnih člankov, jih uporablja za indeksiranje, jih posreduje kot podatke za programsko opremo, ali jih uporablja za katerekoli druge nekomercialne namene, brez finančnih, legalnih ali tehničnih ovir, razen tistih, ki jih zahteva dostop do interneta. Edini zadržek pri reprodukciji in razpečevanju in edina zahteva pri avtorskih pravicah je, da imajo avtorji kontrolo nad integriteto svojih del in imajo pravico do zahvale in citiranja.

Obvestilo

Od 1.10.2016 dalje objava člankov v reviji Materiali in tehnologije (MIT) ni več brezplačna. Objavo članka Uredništvo revije MIT zaračunava na podlagi sklepa iz seje Uredniškega odbora revije Materiali in tehnologije/Materials and Technology, dne 15. junija 2016, po spodnjem ceniku:

Objava prispevka € 300,00
Objava konferečnega prispevka (ICM&T) € 150,00
Naročnina na revijo MIT (Slovenija) € 42,00
Naročnina na revijo MIT (tujina) € 85,00

Uredništvo revije Materiali in tehnologije (MIT)
Glavni in odgovorni urednik: dr. Paul John McGuiness
Ljubljana, oktober 2016

0,590 Faktor vpliva

Poročila o citiranju revij, ki jih objavlja Thomson Reuters 2018
2017 SE 184/312, znanost o materialih, multidisciplinarno

Zadnji izvod

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE 52 (2018) 6

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

Jedkanje predlegiranih Ti-Al-Si prahov – metoda izboljšanja zgoščevanja med obločnim plazemskim sintranjem
Občutljivost Weckovega reagenta na mikrostrukturne nehomogenosti s pulznim laserjem modificirane zlitine AlSi12CuNiMg
Rekonstrukcija velikih acetabularnih defektov z metodo impaktiranja kostnih presadkov
Trend rasti utrujenostne razpoke pri natezni preobremenitvi Al zlitine
Vpliv dodatka MnO na lastnosti ognjevarnih materialov na osnovi Al2O3-MgO
Vpliv simuliranih prehranskih tekočin na mehanske lastnosti in površino zobnega polnila
Mikrostruktura in mehanske lastnosti aluminija visoke čistosti, izdelanega s postopkom ECAP
Dinamična analiza FGM rombskih plošč različnih mas
Udarno inducirana kemična reakcija drobcev ZrTiNiCuBe masivnega kovinskega stekla ob udarjanju na tanke plošče
Vpliv dodatka Ti na proces izločanja v martenzitnem jeklu, obsevanem z ioni železa in z ioni vodika

» Več >>>

Copyright ©, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenija • Tel.: (01) 4701 900 • E-pošta: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates