Materiali in tehnologije

 

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je znanstvena serijska publikacija, ki objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke, ki obravnavajo teoretična in praktična vprašanja naravoslovnih ved in tehnologije na področjih kovinskih in anorganskih materialov, polimerov, vakuumske tehnike in v zadnjem času tudi nano-materialov.
Revija MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je revija s prostim dostopom, kar pomeni, da preko interneta omogoča komurkoli, da jo bere, naloži, kopira, pošilja, tiska, išče ali dostopa do celotnih člankov, jih uporablja za indeksiranje, jih posreduje kot podatke za programsko opremo, ali jih uporablja za katerekoli druge nekomercialne namene, brez finančnih, legalnih ali tehničnih ovir, razen tistih, ki jih zahteva dostop do interneta. Edini zadržek pri reprodukciji in razpečevanju in edina zahteva pri avtorskih pravicah je, da imajo avtorji kontrolo nad integriteto svojih del in imajo pravico do zahvale in citiranja.

Obvestilo

Od 1.10.2016 dalje objava člankov v reviji Materiali in tehnologije (MIT) ni več brezplačna. Objavo članka Uredništvo revije MIT zaračunava na podlagi sklepa iz seje Uredniškega odbora revije Materiali in tehnologije/Materials and Technology, dne 15. junija 2016, po spodnjem ceniku:

Objava prispevka € 300,00
Objava konferečnega prispevka (ICM&T) € 150,00
Doplačilo za barvni tisk € 80,00/stran
Naročnina na revijo MIT (Slovenija) € 42,00
Naročnina na revijo MIT (tujina) € 85,00

Uredništvo revije Materiali in tehnologije (MIT)
Glavni in odgovorni urednik: dr. Paul John McGuiness
Ljubljana, oktober 2016

0,436 Faktor vpliva

Poročila o citiranju revij, ki jih objavlja Thomson Reuters 2017
2016 SE 258/275, znanost o materialih, multidisciplinarno

Zadnji izvod

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE 51 (2017) 6

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

Povečevanje napetostne trdnosti in raztezka 16MnCrS5 jekla z uporabo genetskega programiranja
Obstojnost FRP/lesnih sklopov, lepljenih z epoksi smolo
Obnašanje CoNiCrAlY prevleke med termičnim utrujanjem
Fazne spremembe in mikromehanske lastnosti dvofaznih jekel po kemijskih prilagoditvah
EIS in SKP študija izboljšanja zaščite z alkidno prevleko, modificirano s plazemsko obdelavo na Q235 jeklu
Ugotavljanje vplivov vrste in dinamike termičnih procesov na različne PC-materiale s pomočjo diferencialne vrstične kalorimetrije (DSC)
Karakterizacija Ni-P prevleke, pripravljene z neelektrično depozicijo na kovani magnezijevi zlitini AZ61
Raziskave odpornosti proti kavitacijski eroziji z dušikom legiranega Fe-Cr-Mn-N nerjavnega jekla
Raziskava obrabe AISI 1040 kovane jeklene gredi s keramičnimi oksidnimi prevlekami za mline za mletje sladkornega trsa
Sinteza in karakterizacija in situ nanokompozita na osnovi magnezija z nano-SiO2 dodatkom za taljenje

» Več >>>

Copyright ©, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenija • Tel.: (01) 4701 900 • E-pošta: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates