Materiali in tehnologije

 

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je znanstvena serijska publikacija, ki objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke, ki obravnavajo teoretična in praktična vprašanja naravoslovnih ved in tehnologije na področjih kovinskih in anorganskih materialov, polimerov, vakuumske tehnike in v zadnjem času tudi nano-materialov.
Revija MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je revija s prostim dostopom, kar pomeni, da preko interneta omogoča komurkoli, da jo bere, naloži, kopira, pošilja, tiska, išče ali dostopa do celotnih člankov, jih uporablja za indeksiranje, jih posreduje kot podatke za programsko opremo, ali jih uporablja za katerekoli druge nekomercialne namene, brez finančnih, legalnih ali tehničnih ovir, razen tistih, ki jih zahteva dostop do interneta. Edini zadržek pri reprodukciji in razpečevanju in edina zahteva pri avtorskih pravicah je, da imajo avtorji kontrolo nad integriteto svojih del in imajo pravico do zahvale in citiranja.

Obvestilo

Od 1.10.2016 dalje objava člankov v reviji Materiali in tehnologije (MIT) ni več brezplačna. Objavo članka Uredništvo revije MIT zaračunava na podlagi sklepa iz seje Uredniškega odbora revije Materiali in tehnologije/Materials and Technology, dne 15. junija 2016, po spodnjem ceniku:

Objava prispevka € 300,00
Objava konferečnega prispevka (ICM&T) € 150,00
Naročnina na revijo MIT (Slovenija) € 42,00
Naročnina na revijo MIT (tujina) € 85,00

Uredništvo revije Materiali in tehnologije (MIT)
Glavni in odgovorni urednik: dr. Paul John McGuiness
Ljubljana, oktober 2016

0,590 Faktor vpliva

Poročila o citiranju revij, ki jih objavlja Thomson Reuters 2018
2017 SE 184/312, znanost o materialih, multidisciplinarno

Zadnji izvod

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE 53 (2019) 2

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

Uporaba pacientu prilagojenih instrumentov, izdelanih z dodajalno izdelavo, v klinični praksi
Dodajalne tehnologije v ortodontiji
Raziskava korelacije med obliko delcev grobih agregatov in vsebnostjo praznin
Vpliv suho-mokre cirkulacije na mehanske lastnosti in strukturo por v avtoklavu prezračenega betona
Elektronsko-optična študija in Augerjeva elektronska spektroskopija konverzijske prevleke na osnovi cirkonija, nanešene na čisti aluminij
Uporaba prekurzorjev za izdelavo litih kovinskih pen
Vpliv dodatka ZrO2 na izdelavo ZrO2/Mg kompozitov z vrtilno-tornim postopkom
Numerična študija obnašanja tlačno obremenjenega jedra satovja iz zlitine na osnovi aluminija
Optimizacija procesnih parametrov torno varjenih zvarov jeklo-Al zlitina
Geometrični pristop k izpeljavi enačbe za določitev višine blazinice, nastale po termičnem tornem vrtanju

» Več >>>

Copyright ©, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenija • Tel.: (01) 4701 900 • E-pošta: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates