Materiali in tehnologije

 

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je znanstvena serijska publikacija, ki objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke, ki obravnavajo teoretična in praktična vprašanja naravoslovnih ved in tehnologije na področjih kovinskih in anorganskih materialov, polimerov, vakuumske tehnike in v zadnjem času tudi nano-materialov.
Revija MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je revija s prostim dostopom, kar pomeni, da preko interneta omogoča komurkoli, da jo bere, naloži, kopira, pošilja, tiska, išče ali dostopa do celotnih člankov, jih uporablja za indeksiranje, jih posreduje kot podatke za programsko opremo, ali jih uporablja za katerekoli druge nekomercialne namene, brez finančnih, legalnih ali tehničnih ovir, razen tistih, ki jih zahteva dostop do interneta. Edini zadržek pri reprodukciji in razpečevanju in edina zahteva pri avtorskih pravicah je, da imajo avtorji kontrolo nad integriteto svojih del in imajo pravico do zahvale in citiranja.

Obvestilo

Od 1.10.2016 dalje objava člankov v reviji Materiali in tehnologije (MIT) ni več brezplačna. Objavo članka Uredništvo revije MIT zaračunava na podlagi sklepa iz seje Uredniškega odbora revije Materiali in tehnologije/Materials and Technology, dne 15. junija 2016, po spodnjem ceniku:

Objava prispevka € 300,00
Objava konferečnega prispevka (ICM&T) € 150,00
Naročnina na revijo MIT (Slovenija) € 42,00
Naročnina na revijo MIT (tujina) € 85,00

Uredništvo revije Materiali in tehnologije (MIT)
Glavni in odgovorni urednik: dr. Paul John McGuiness
Ljubljana, oktober 2016

0,590 Faktor vpliva

Poročila o citiranju revij, ki jih objavlja Thomson Reuters 2018
2017 SE 184/312, znanost o materialih, multidisciplinarno

Zadnji izvod

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE 52 (2018) 5

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

Nukleacija in rast evtektičnih karbidov v orodnem jeklu tipa AISI D2, modificiranem z elementi redkih zemelj: eksperimentalni in modelski pristopi
Določitev mehanskih in funkcionalnih lastnosti vertikalno kontinuirno lite NiTi palice
Vpliv bakra na obnašanje nerjavnega jekla 304L med vročo deformacijo
Določevanje debeline korozijskih plasti na železu z uporabo XPS globinskega profiliranja
Ekonomska in ekološka upravičenost ravnanja z odpadno embalažo v Sloveniji
Razvoj mikrostrukture in lastnosti ročične gredi iz nekaljenega in poboljšanega jekla 1538MV med kovanjem
Sinteza s kobaltom legiranih ZnS kvantnih pik in raziskava njihovih značilnosti
Modeliranje in eksperimentalna analiza Al2219/n-TiC/Gr prahu na osnovi procesnih parametrov, uporabe pristopa zaželjenosti in genetskih algoritmov
Sprememba strukture in mehanskih lastnosti austenitnih jekel zaradi izločanja sigma faze pri visokih temperaturah
Primerjava nepravilnosti na večnadstropnih betonskih zgradbah glede na različne nacionalne gradbene predpise

» Več >>>

Copyright ©, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenija • Tel.: (01) 4701 900 • E-pošta: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates