Materiali in tehnologije

 

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je znanstvena serijska publikacija, ki objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke, ki obravnavajo teoretična in praktična vprašanja naravoslovnih ved in tehnologije na področjih kovinskih in anorganskih materialov, polimerov, vakuumske tehnike in v zadnjem času tudi nano-materialov.
Revija MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY je revija s prostim dostopom, kar pomeni, da preko interneta omogoča komurkoli, da jo bere, naloži, kopira, pošilja, tiska, išče ali dostopa do celotnih člankov, jih uporablja za indeksiranje, jih posreduje kot podatke za programsko opremo, ali jih uporablja za katerekoli druge nekomercialne namene, brez finančnih, legalnih ali tehničnih ovir, razen tistih, ki jih zahteva dostop do interneta. Edini zadržek pri reprodukciji in razpečevanju in edina zahteva pri avtorskih pravicah je, da imajo avtorji kontrolo nad integriteto svojih del in imajo pravico do zahvale in citiranja.

Obvestilo

Od 1.10.2016 dalje objava člankov v reviji Materiali in tehnologije (MIT) ni več brezplačna. Objavo članka Uredništvo revije MIT zaračunava na podlagi sklepa iz seje Uredniškega odbora revije Materiali in tehnologije/Materials and Technology, dne 15. junija 2016, po spodnjem ceniku:

Objava prispevka € 300,00
Objava konferečnega prispevka (ICM&T) € 150,00
Doplačilo za barvni tisk € 80,00/stran
Naročnina na revijo MIT (Slovenija) € 42,00
Naročnina na revijo MIT (tujina) € 85,00

Uredništvo revije Materiali in tehnologije (MIT)
Glavni in odgovorni urednik: dr. Paul John McGuiness
Ljubljana, oktober 2016

0,436 Faktor vpliva

Poročila o citiranju revij, ki jih objavlja Thomson Reuters 2017
2016 SE 258/275, znanost o materialih, multidisciplinarno

Zadnji izvod

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE 52 (2018) 1

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

Testiranje elastomerov: riziko uporabe rezultatov enoosnih preizkusov za prilagajanje
Mikrostrukturne spremembe z ECAP postopkom procesirane magnezijeve zlitine med cikličnim obremenjevanjem pri različnih nivojih napetostne amplitude
Vpliv radioaktivnega sevanja beta na strukturne spremembe izotaktičnega propilena
Modeliranje prehodnega temperaturnega polja v plastiki med laserskim rezanjem
Večparametrična analiza kakovosti površine
Lokalne mehanske lastnosti prečno vezanega HDPE po močnem radioaktivnem obsevanju b
Lokalne mehanske lastnosti radioaktivno obsevanega prečno vezanega polipropilena
Lokalne mehanske lastnosti radioaktivno obsevanega prečno vezanega polibutilen tereftalata (PBT), ojačanega s steklenimi vlakni
Primerjava med elektrospiniranjem in metodo mokrega spiniranja za procesiranje kompozitnih vlaken na osnovi hitozana

» Več >>>

Copyright ©, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenija • Tel.: (01) 4701 900 • E-pošta: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates