BINDING SILVER NANO-PARTICLES ONTO VISCOSE NON-WOVEN USING DIFFERENT COMMERCIAL SOL-GEL PROCEDURES

VEZAVA SREBROVIH NANO-DELCEV NA VISKOZNO KOPRENO Z RAZLIČNIMI KOMERCIALNIMI SOL-GELI

Tanja Pivec1,2, Zdenka Peršin2,3, Silvo Hribernik3, Tina Maver2,3, Mitja Kolar2,4, Karin Stana-Kleinschek2,3

1Predilnica Litija d.o.o., Kidričeva 1, SI-1270 Litija, Slovenia
2Center of Excellent PoliMat, Tehnološki park 24, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
3Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Smetanova 17, SI-2000 Maribor, Slovenia
4Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, University of Maribor, Smetanova 17, SI-2000 Maribor, Slovenia

karin.stana@uni-mb.si

Prejem rokopisa – received: 2011-09-30; sprejem za objavo – accepted for publication: 2011-10-07

 

The paper presents possible solution of Ag binding using commercial sol-gel systems which enable its low release into a wound, providing a good antimicrobial effect on those bacterial cultures that are most likely present in the wound. The influence of different sol-gel systems on the hydrophilic properties of carrier materials and the level of released silver has been studied. The results showed that sol-gel as binding-systems could provide proper hydrophilic properties of material, whilst binding silver strongly enough providing at the same time excellent antimicrobial activity of the treated viscose meterials.

Keywords: silver nano-particles, sol-gel, viscose non-woven, silver release, hydrophilicity, antimicrobial properties

 

V prispevku je predstavljana ena izmed možnih rešitev za uporabo srebra z majhnim sproščanjem v rano, pri čemer se je dosegel dober protimikrobni učinek na bakterijske kulture, ki se v rani najpogosteje pojavljajo. Uporabili smo komercialne sol-gel sisteme s katerimi smo inkorporirali srebrove nano-delce na viskozo. Spremljali smo vpliv različnih sol-gelov na hidrofilne lastnosti nosilnega materiala in raven sproščenega srebra. Rezultati so pokazali, da lahko uporaba sol-gel sistema zagotovi dobre hidrofilne lastnosti in obenem dovolj močno veže srebro, ki daje odlične protimikrobne lastnosti obdelanemu materialu.

Ključne besede: srebrovi nanodelci, sol-gel, viskozna koprena, sproščanje srebra, hidrofilnost, protimikrobne lastnosti

Celotno besedilo (PDF) – Full article (PDF)

Za pregledovanje celotnega besedila člankov uporabite programski vmesnik Adobe Acrobat Reader. Če ga nimate nameščenega na svojem računalniku, ga lahko prenesete z spletnega mesta Adobe Acrobat Reader Download.