Materials and Technology 34 (2000) 1/2

 

Bibliometrično – bibliografska primerjava revij Železarski zbornik (1967/1968) in Kovine zlitine tehnologije (1996/1997)
Bibliometric – bibliographic comparison of journals Železarski zbornik (1967/1968) and Kovine zlitine tehnologije (1996/1997)
N. Jamar, M. Baš, P. Južnič

Protiobrabne lastnosti jekla 42CrMo4, nitriranega v plazmi in prekritega s trdo zaščitno prevleko
Wear properties of plasma nitrided and hard coated 42CrMo4 steel
B. Podgornik, J. Vižintin, V. Leskovšek, O. Wänstrand, M. Larsson, S. Hogmark

Voltametrija trdnih mikro delcev, imobiliziranih na površini grafitne elektrode
Voltammetry of solid microparticles immobilized on an electrode surface
A. Minovič, I. Milošev, Š. Komorsky-Lovrić

Ocenitev občutljivosti na razpokljivost v hladnem pri varjenju visokotrdnostnega jekla NIOMOL 490 K
An estimation of the cold cracking sensitivity in welds of HSLA steel NIOMOL 490 K
Z. Praunseis, V. Gliha, I. Rak

Materiali in nosilnost velikih kotalnih ležajev
Materials and carrying capacity of large rolling bearings
R. Kunc, I. Prebil, M. Torkar

Primerjava sočasnih meritev elektrokemijskega šuma in mehanskih parametrov med procesi napetostno-korozijskega pokanja
Comparison between simultaneously performed measurements of electrochemical noise and mechanical parameters during stress-corrosion processes
M. Leban, V. Doleček, A. Legat, V. Kuhar

Povezava med podajnostjo in dolžino razpoke za različne lomnomehanske preizkušance
Connection between the compliance and the crack length for some fracture mechanics specimens
I. Kovše

Napovedovanje trdote jekel po kaljenju
Forecasting hardness of steels after quenching
V. Perovnik, I. Golobič

Priprava poroznih kompozitnih materialov Ni YSZ z mešanjem Zr(C2O4)2·xH2O in NiO-YSZ ter kasnejšo termično obdelavo
Porous Ni-YSZ composite material preparation by the mechanical mixing of Zr(C2O4)2·xH2O and NiO-YSZ and subsequent thermal treatment
M. Marinšek, J. Maček

Vpliv pakiranja zgorevalne zmesi na potek sinteze pri citratno nitratnem postopku
Influence of the citrate-nitrate reaction mixture packing on combustion synthesis
K. Zupan, † D. Kolar, A. Kramberger

Vpliv superplastifikatorjev na hidratacijske procese različnih vrst portlandskih cementov z NMR spektroskopijo
The influence of superplasticizer on the hydration processes of different types of portland cements by means of NMR spectroscopy
J. Šuput, D. Dimic, T. Apih

Mikrotrdota nekaterih slovenskih apnencev
Microhardness of some Slovenian limestone
V. Krajnc, S. Jarc, B. Mirtič

Depolimerizacija poliamida-6 z uporabo mikrovalov kot vira termične energije
Depolymerization of polyamide-6 under microwave irradiation
U. Klun, A. Kržan, M. Žigon

Vakuumsko razplinjevanje tankih zaščitnih prevlek na kontaktnem materialu AgNi0,15
Vacuum outgassing of thin protective layers on the AgNi0.15 contact material
L. Koller, M. Bizjak, K. Požun, B. Praček

Karakteristike magnetronske celice s ploščato elektrodo
Characteristics of a magnetron cell with a rectangular electrode
A. Vesel, M. Mozetič

Preiskave litih zavornih diskov iz kompozitov Al/SiC
Investigations of Al/SiC MMCs brake discs
B. Šuštaršič, Z. Stadler, B. Breskvar

Vpliv stopnje deformacije na elastično izravnavanje hladno vlečene zlitine CuCrZr
The influence of the strain on springback of cold drawn alloy CuCrZr
L. Gusel

Lastnosti in mikrostruktura avstenitnih nerjavnih jeklenih peskov
Properties and microstructure of the austenitic stainless steel shot
T. Bončina, F. Zupanič, I. Anžel, A. Križman

Računalniško krmiljeno preizkuševališče za raziskavo materialov mehanskih drsnih tesnil
Computer controled test rig for tribological research of materials for mechanical seals
A. Vezjak, J. Vižintin

Alkalno-reaktivne petrografske komponente v agregatu za beton iz porečij Drave in Mure
Alkali-reactive petrographic components in aggregate for concrete from the basins of the rivers Drava and Mura
A. Mladenovič, N. Vižintin, S. Drnovšek

Optimizacija količine veznega materiala v betonih visoke trdnosti
Optimization of binding material quantity for high-strength concrete
B. Treppo-Mekiš, J. Žnidarič, J. Šelih

Določanje strukture glinenega oblikovanca z optičnim mikroskopom
Identification of the clay body structure by the optical microscope
M. Planjšek, B. Mirtič

Prepletene polimerne mreže za dodelavo usnja z brizganjem in zamreženjem 'in situ'
Interpenetrating polymer networks as materials for leather finishing by spraying and crosslinking 'in situ'
A. Anžlovar, M. Žigon

Merilnik ultrakratke in vidne svetlobe z uporabo domačih senzorjev
Ultraviolet and visible light monitor
A. Pelegrini, S. Amon, K. Požun, D. Vrtačnik, L. Južina, L. Koller, I. Žgajnar
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates