Materials and Technology 34 (2000) 3/4

 

Študij vključkov v primarnem aluminiju
Study of inclusions in primary aluminium
M. Torkar, B. Breskvar, M. Tandler, M. Doberšek, Ð. Mandrino

Analiza karbidnih in nitridnih precipitatov v jeklu X20CrMoV121 z visoko ločljivo spektroskopijo augerjevih elektronov (HR AES)
Investigation of carbide and nitride precipitates in steel X20CrMoV121 by high resolution auger electron spectroscopy (HR AES)
D. A. Skobir, F. Vodopivec, M. Jenko

Kontaktne karakteristike Uc(I) različnih pasivacijskih tankih plasti na zlitini AgNi0,15
Contact characteristics Uc(I) of different pasivation layers on the AgNi0,15 alloy
L. Koller, M. Bizjak

Parameter PVlim kot merilo za ovrednotenje materialov tesnilnih obročev v mehanskih drsnih tesnilih
Parameter PVlim as a face material evaluation criteria of mechanical seals
A. Vezjak, J. Vižintin, M. Oberžan

Temperaturna nestabilnost mikrostrukturnih sestavin v zlitinah Ag-Te in Ag-Se
Phase instability in Ag-Te and Ag-Se alloys
J. Roth, M. Bizjak, L. Kosec

Strjevanje polimera v sistemu polisulfon/N,N-dimetilacetamid/voda in njegova morfološka raznolikost
Solidification of polymere in system polysulfone/N,N-dimethylacetamide/water and its morphologic variety
V. Kaiser, Č. Stropnik

Meritev debeline tankih plasti v SEM s signalom povratno sipanih elektronov
Measurements of thin film thickness in SEM with backscattered electrons
H. Kaker, A. Buhvald, V. Perovnik

Karakterizacija tankih plasti in površin s hitrimi ioni
Characterization of thin films and surfaces with ion-beam analytical techniques
P. Pelicon, M. Budnar, B. Zorko, A. Razpet

Odpornost orodnih jekel proti trem vrstam obrabe
Tool steels’ resistance to three wear mechanisms
F. Uranc

Meritve temperaturnega polja na površini kontilitih slabov iz avstenitnega nerjavnega jekla
Temperature field measurements on CC austenitic stainless steel slabs
A. Kosmač, T. Kozjek, S. Ilić

Numerična in eksperimentalna analiza vlečenja aluminijeve zlitine 6262
Numerical and experimental analysis of drawing aluminium 6262 alloy
P. Cvahte, P. Fajfar, B. Arzenšek, T. Rodič

Vpliv popravil na mikrostrukturo zvarov jekla NIOMOL 490K
Influence of repairs on microstructure of steel NIOMOL 490K welds
R. Celin, J. Tušek

Avtomatski preskusni sistem za preverjanje kvalitete ultrazvočne merilne komore
Automatic testing system for ultrasonic measuring chamber
R. Čop

Uporaba kemičnih sader v proizvodnji cementa
The use of chemical byproduct gypsum in the cement production
T. Ljubič Mlakar, L. Reščič, T. Pešič, S. Lazar, D. Podpečan, A. Stergaršek

Mehanske in termične lastnosti zamreženih poliestrov in poliestrskih kompozitov
Mechanical and thermal properties of cured polyester and polyester composites
K. Rot, M. Huskić, M. Makarovič, T. Ljubič Mlakar, M. Žigon

Popravilo težkih sidrnih verig
Reparation of heavy anchor chains
F. Legat
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates