Materials and Technology 34 (2000) 5

 

The influence of austenitising temperature on the microstructure and mechanical properties of low-alloyed Ni-Mo-Cu austempered ductile iron
Vpliv temperature austenitizacije na mikrostrukturo in mehanske lastnosti malolegirane NiMoCu austemprane duktilne železove litine
B. Radulovic, B. Bosnjak, R. Harding, K. Pop-Tonev, V. Asanovic

Karakterizacija usmerjenega strjevanja zlitine Cu-Cr-Zr s kvantitativno mikrostrukturno analizo
Characterization of directional solidification in a Cu-Cr-Zr alloy with quantitative microstructural analysis
Mihael Brunčko, Ivan Anžel

Vroče utopno kovanje ojnic iz Al kompozita
Hot forging of an Al MMC connecting rod on an industrial scale
V. M. Kevorkijan

The regulations for the assurance of the reliability of pressure vessels
Predpisi za zagotovitev zanesljivosti tlačnih posod
I. Vitez, S. Sebastijanović, P. Baličević

Dinamična trdnost materiala na prehodu temena vara pri zvarnem spoju na visokotrdnem konstrukcijskem jeklu
Fatigue strength of a material at the weld toe of the weld joint on a high-strength structural steel
V. Gliha

Razvoj modela ohlajanja na hladilni liniji štekla
Development of the model of cooling on a steckel mill cooling table
J. Kokošar

Kvantitativna mikrostrukturna analiza kompozita Cu-C
Quantitative microstructural analysis of Cu-C composites
R. Rudolf, I. Anžel, A. Križman

Študij vpliva aditivov in dodatkov na hidratacijo cementa s pulzno USWR-metodo
A study of the influence of additives and admixtures on the hydration of cement with the pulsed USWR method
M. I. Valič, T. Vuk

Vpliv eksperimentalnih pogojev hidrolize na karakteristike intermediatov in produktov pri pripravi Zr oksida po sol-gel postopku
The influence of experimental hydrolysis conditions on intermediate and product characteristics when preparing Zr oxide by the sol-gel process
T. Kopar, J. Maček

Reološke lastnosti parafinskih suspenzij aluminijevega oksida
Rheological properties of alumina-paraffin suspensions
S. Veskovič-Bukudur, S. Novak

Karakterizacija keramičnih tankih plasti z vrstično elektronsko mikroskopijo
Characterization of ceramic thin films by scanning electron microscopy
Z. Samardžija, M. Čeh, L. Čakare, B. Malič

Efekt PTKU v močno donorsko dopirani keramiki BaTiO3
PTCR effect in highly donor-doped BaTiO3 ceramics
N. Ule, D. Makovec, M. Drofenik

Supramolekularni tekoče-kristalinični poliuretan
Supramolecular liquid-crystalline polyurethanes
G. Ambrožič, M. Žigon

Arheometalurška raziskava jeklenih ral
An archeo-metallurgical investigation of steel ploughs
B. Godec, V. Grdun, M. Župančič, V. Gontarev, J. Lamut

Vpliv kemijske sestave in toplotne obdelave na lastnosti feritnega nerjavnega jekla za magnetne ventile
The influence of chemical composition and heat treatment on the properties of a ferritic stainless steel for magnetic valves
F. Grešovnik

Hladno valjani trakovi iz maloogljičnih jekel
Cold rolled strips and sheets made of low-carbon steels
E. Bricelj, J. Kokošar

Elektrokemijska korozijska odpornost zlitine AlMgSi1 v sredstvu za pranje
Electrochemical corrosion resistance of an AlMgSi1 alloy in washing media
M. Tandler, M. Torkar, L. Vehovar

Hidrofobna zaščita poroznih gradbenih materialov
Hydrophobic protection of porous building materials
T. Nemec, G. Polšak, V. Apih

Visokonapetostne keramične prevodnice
High-voltage vacuum-ceramic feedthroughs
A. Šventner Kosmos, L. Belič, A. Pregelj

Vpliv stopnje zamreženja na karakteristike kapacitivnega polimernega senzorja relativne vlažnosti zraka
The effect of the degree of cross-linking on the characteristics of a polymer capacitive-type sensor
K. Požun, L. Koller, B. Praček

Toplotna obdelava visokokvalitetnih verig z indukcijo
Induction heat treatment of high-quality chains
F. Legat

Jeklene verige za rudarske transporterje
Steel chains for mining conveyors
F. Legat
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates