Materials and Technology 35 (2001) 6

 

FP5 and Slovenian participants - towards FP6
Vključevanje v projekte 5. okvirnega programa EU in predlog 6. okvirnega programa EU
B. Jenko

Laboratorij za metrologijo tlaka na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije
Laboratory of pressure metrology at the Institute of metals and technology
J. Šetina, B. Erjavec, L. Irmančnik-Belič

Development of Fe-Si-B powders for soft-magnetic application
Razvoj prahov na osnovi Fe-Si-B za mehkomagnetne materiale
M. Godec, Dj. Mandrino, B. Šuštaršič, M. Jenko, V. Prešern

HR AES and XPS investigations of Fe-Si-B powders
HR AES- in XPS-preiskave Fe-Si-B prahov
Dj. Mandrino, M. Godec, M. Jenko, V. Prešern

Decarburization of non-oriented electrical steel sheets doped with selenium
Razogljičenje neorientirane elektropločevine, legirane s selenom
D. Steiner Petrovič, M. Jenko, H. J. Grabke, V. Prešern

International cooperation of the Institute of metals and technology - Laboratory for analytical chemistry
Mednarodno sodelovanje Inštituta za kovinske materiale in tehnologije - Laboratorija za analizno kemijo
T. Drglin

Prenosni sistem za merjenje temperaturnih profilov v industrijskih pečeh
A mobile system for the measurement of temperature profiles in industrial furnaces
B. Glogovac, A. Jaklič, T. Kolenko, B. Kumer, I. Končan, T. Marolt

Instrumentirana naprava za analizo vedenja kovinskih prahov med hladnim enoosnim stiskanjem
An instrumented cell to analyse the behaviour of metal powders during cold uniaxial die compaction
B. Šuštaršič, L. Kosec, T. Špan, M. Jelenko, M. Torkar

Določevanje dobe trajanja nerjavnih jekel v pogojih napetostno korozijskega pokanja
Lifetime prediction of stainless steels in stress corrosion environments
M. Tandler, L. Vehovar, V. Doleček

Deformacija vzorca med laserskim površinskim pretaljevanjem
Deformation of specimen during laser surface remelting
R. Šturm, J. Grum

HRAES-raziskave hercinita na površini zlitine FeSiAl
HRAES analysis of hercynite on the surface of an FeSiAl alloy
N. Lipovšek, M. Jenko, B. Breskvar, B. Koroušić, L. Kosec, V. Prešern

O izvoru molibdena v primarnem aluminiju
On the source of molybdenum in primary aluminium
M. Torkar, B. Breskvar, T. Drglin, M. Doberšek

Elektrokemijske tehnologije za čisto okolje - razvojne smeri in uporaba
Electrochemical technologies for clean environment - trends and uses
C. Zevnik, J. Nastran, D. Vončina, M. Petkovšek

Vpliv redkih zemelj na nastanek nekovinskih vključkov in mikrostrukturo visokolegiranih kromovih jeklenih litin
The effect of rare-earth elements on the nonmetallic inclusions and microstructure formation of high chromium white iron
F. Tehovnik, M. Doberšek, B. Koroušič, B. Ule, D. Kmetič, B. Arh, V. Dunat

Podatkovne strukture pri simulaciji ogrevnih peči
Data structures in a reheating-furnace simulation
A. Jaklič, T. Kolenko, B. Glogovac

Raziskave varjenja orodnega jekla
An investigation of welding of tool-steel
R. Celin, J. Tušek, D. Kmetič, J. Vojvodič Tuma

Dimenzijska stabilnost batnic plinskih blažilcev iz nitrocementiranega jekla
Dimensional stability of gas shock absorbers with nitrocarburised steel piston rods
G. Jutriša

Meritve visokega in ultravisokega vakuuma z invertnim magnetronom in linearizacija karakteristik z nevronskim sistemom
Measurements of the high- and ultra-high-vacuum ranges by inverted magnetron and the linearisation of gauge parameters by neural networks
L. Irmančnik Belič, I. Belič, B. Erjavec, J. Šetina
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates