Materials and Technology 37 (2003) 1/2

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

Determination of the chemical composition and heterogeneity range of highly dense PLZT ceramics by electron-probe microanalysis
Določanje kemijske sestave in nivoja heterogenosti goste PLZT-keramike z elektronsko mikroanalizo
Z. Samardžija, R. B. Marinenko, S. Bernik, M. Kosec, M. Čeh

Influence of oil additives on the performance of DLC coatings
Vpliv aditivov na tribološke lastnosti prevlek na osnovi trdega ogljika
B. Podgornik, S. Jacobson, S. Hogmark

The dielectric properties of plagioclase feldspars
Dielektrične lastnosti plagioklaznih feldsparov
M. Maček Kržmanc, M. Valant, D. Suvorov

The effect of vanadium content on the properties of Fe-C-Cr-V white cast iron
Vpliv vsebnosti vanadija na lastnosti bele litine Fe-C-Cr-V
F. Unkić, A. Preloščan, V. Ðukić

The carbothermal preparation of silicon nitride whiskers
Karbotermična priprava viskerjev iz silicijevega nitrida
G. Sučik, T. Kuffa, D. Hršak

The application of FT-IR reflection-absorption spectroscopy for determining the textural properties of copper oxide thin films
Uporaba FT-IR refleksijsko-absorpcijske spektroskopije za določitev teksturnih lastnosti tankih plasti bakrovega oksida
F. Švegl, B. Orel

Magnetic monitoring of the gaseous interactions in Sm-Fe-Ta-based alloys
Spremljanje magnetnega vedenja zlitin na osnovi Sm-Fe-Ta med hidriranjem in nitridiranjem
K. Žužek Rožman, P. J. McGuiness, S. Kobe

Numerična in eksperimentalna analiza utrujanja v lomnomehanskem preskušancu nestandardne oblike
Numerical and experimental analyses of fatigue in a non-standard fracture-mechanics specimen
I. Kovše

Optodinamski vidik varjenja aluminija s pulznim laserjem Nd:YAG
Optodynamic aspects of aluminum welding with a pulsed Nd:YAG laser
A. Gorkič, J. Diaci, L. Grad, A. Babnik, J. Možina

Sinteza in sintranje keramike KNN 50/50
Synthesis and sintering of KNN 50/50 ceramics
D. Jenko, B. Malič, J. Bernard, J. Cilenšek, M. Kosec

Karakteristike magnetronskih celic z različno geometrijo osrednje elektrode
Characteristics of magnetron cells with a different geometrical shape of the central electrode
A. Vesel, M. Mozetič

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI - REVIEWED SCIENTIFIC PAPERS

Zmrzlinska odpornost gradbene keramike
The frost resistance of ceramic building materials
T. Kopar, V. Ducman

STROKOVNI ČLANKI - RESEARCH PAPERS

Kvaliteta navarjenih korozijsko obstojnih prevlek na konstrukcijskem jeklu
Quality of surfaced corrosion-resistant deposits on structural steel
R. Kejžar, A. Lagoja

Okoljske obveznosti in izzivi Metala ob priključevanju Slovenije Evropski zvezi
Metal Ravne, d. o. o. and its environmental commitments & challenges
B. Breznik, B. Kaker

Modeliranje rezultatov proctorjevega preskusa
Modeling the results of the proctor test
P. Pavšič, S. Lenart

Uporaba kremenovih peskov in muljev v gradbeni industriji
The use of silica sand and silt for civil engineering
A. Sešek Pavlin, R. Capuder, V. Uršič, M. Krstovski, J. Otrin, P. Janežič

Mednarodni standardi - veličine in enote
International standards - quantities and units
P. Glavič

POSVET O MAGNETNIH MATERIALIH - SYMPOSIUM ON MAGNETIC MATERIALS
Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 2002-09-25

Posvet o magnetnih materialih
Symposium on magnetic materials
I. Pompe

Soft magnetic ferrite materials
Mehkomagnetni feritni materiali
A. Žnidaršič, M. Drofenik

Smeri razvoja električnih pogonskih motorjev
Development trends in electrical motors for drives
R. Fišer, D. Makuc

Akreditirani laboratorij za gostoto magnetnega pretoka
An accredited magnetic measurements laboratory of the Republic of Slovenia
D. Fefer, G. Geršak

Uporaba AlNiCo-magnetov ter proizvajalčeva podpora uporabniku
AlNiCo magnet applications and producer's support for the manufacturing process
F. Koplan

Zaviralni sistem v indukcijskem števcu
Braking system in an induction meter
D. Chvatal
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates