Materials and Technology 37 (2003) 5

 

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEWED SCIENTIFIC PAPERS

Supramolecular polymers
Supramolekularni polimeri
M. Žigon, G. Ambrožič

Tribological aspects of the use of lubricants for the plastic forming of metals
Tribološke značilnosti uporabe maziv pri plastičnem preoblikovanju kovin
D. Ćurčija

Metalurške raziskave pri arheometalurških projektih Narodnega muzeja Slovenije
Metallurgical examinations in the archeometallurgical projects of the National Museum of Slovenia
A. Paulin, N. Trampuž Orel

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

Mechanical properties of CrN/Cr coatings with different thicknesses
Mehanske lastnosti prevlek CrN/Cr različnih debelin
M. Čekada, P. Panjan, D. Kek Merl, M. Maček

DSC investigation of high-copper AlCuMg alloys
DSC raziskava zlitin AlCuMg z visokim bakrom
B. Zlatičanin, B. Radonjić, Z. Marinković

Karakteristike nove ionsko razprševalne črpalke
Characteristics of a new sputter ion pump
A. Vesel, M. Mozetič

Transport električnega naboja v organskih polprevodnikih, simulacija po metodi Monte Carlo
Electric charge transport in organic semiconductors, Monte Carlo simulation
E. Pavlica, R. Hudej, G. Bratina

STROKOVNI ČLANKI – RESEARCH PAPERS

Optodinamsko spremljanje procesa odstranjevanja barve v realnem času
Real time optodynamic monitoring of pulsed laser decoating rate
M. Milanič, M. Jezeršek, A. Babnik, J. Možina

Testiranje orodij, zaščitenih z različnimi površinskimi obdelavami, pri pogojih toplega preoblikovanja
Performing test of tools protected by different surface treatments at warm forming conditions
I. Urankar, P. Panjan, Milan Terčelj, Radomir Turk, Miha Čekada, Boris Navinšek

Kontrola kvalitete med Bougejevo enačbo in Onovo modalno analizo
Quality control between Bouge's equation and Ono's modal analysis
Ž. Pogačnik

TEHNIČNE NOVICE – TECHNICAL NEWS

Razširitev obsega akreditacije od 1·10–5 Pa do 200 MPa v Laboratoriju Za Metrologijo Tlaka
L. Irmančnik-Belič, J. Šetina, B. Erjavec
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates