Materials and Technology 37 (2003) 6

 

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEWED SCIENTIFIC PAPERS

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana – 50 let razvoja in raziskovanja
Institute of Metals and Technology, Ljubljana – 50 years of development and research
F. Vodopivec, B. Breskvar, M. Jenko

Phases in austenitic stainless steels
Faze v avstenitnih nerjavnih jeklih
J. Janovec, B. Šuštaršič, J. Medved, M. Jenko

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

Heat treatment of a P/M tool steel containing an increased niobium content
Toplotna obdelava P/M orodnega jekla z visoko vsebnostjo niobija
J. Šerák, D. Vojtěch, M. Pavlíčková, P. Novák

On the Charpy fracturing process
O procesu Charpyjevega preloma
F. Vodopivec, B. Arzenšek, D. Kmetič, J. Vojvodič-Tuma

The stabilization of hazardous zeolite wastes in cement composites and its effect on hydration processes
Stabilizacija nevarnega zeolitnega odpadka v cementnih kompozitih in njegov vpliv na hidratacijske procese
P. Krolo, R. Krstulović, P. Dabić, A. Žmikić, A. Bubić

Improvement of properties of steels applying salt bath nitrocarburizing with post-oxidation
Izboljšanje lastnosti jekel po nitrocementiranju s post-oksidacijo
F. Cajner, D. Landek, E. Stupnišek Lisac

Asymmetrical notches in plates
Nesimetrične zareze v ploščah
P. Jodin, C. Cera

Termodinamika procesa izdelave nerjavnih jekel, legiranih s titanom
Improvement of the process of production of the stainless steel alloyed with titanium addition
B. Koroušić, J. Triplat, B. Arh

Vpliv popuščanja na fazno sestavo karbidnih izločkov v jeklu X20CrMoV121
Influence of tempering on the phase composition of the carbide precipitates in X20CrMoV121 steel
D. Anica Skobir, F. Vodopivec, M. Jenko, S. Spaić, B. Markoli

Kovinsko mehko spajkanje v ultravisokem vakuumu pri serijskem procesiranju kanalnih fotopomnoževalk
Ultrahigh vacuum metal soldering at the batch processing of channel photomultipliers
B. Erjavec, L. Irmančnik-Belič, M. Jenko

XPS-analiza Ni3Al in TiAl3, ionsko nitriranega v pulzirajoči plazmi
XPS-analysis of Ni3Al and TiAl3 ion nitrided in pulsed plasma
M. Torkar, V. Rosenber

Lomna žilavost KIc hitroreznega jekla AISI M-2
Fracture toughness KIc of HSS AISI M-2 type
B. Šuštaršič, V. Leskovšek, G. Jutriša

STROKOVNI ČLANKI – RESEARCH PAPERS

Determination of the effective load-bearing cross-section of sintered steel products
Določanje deleža duktilnega preloma sintranih jeklenih izdelkov
M. Godec, B. Šuštaršič

Siliconizing as a method for improving the resistance of titanium to oxidation
Silikoniziranje kot metoda povečanja oksidacijske sposobnosti titana
D. Vojtěch, T. Kubatík

A spectrophotometric determination of boron in aluminium and aluminium alloys
Spektrofotometrično določevanje bora v aluminiju in aluminijevih zlitinah
T. Drglin, I. Naglič

Ogrevanje ingotov v globinski peči
The reheating of ingots in a pit furnace
B. Glogovac, A. Jaklič, S. Petovar, M. Miklavc, B. Težak
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates