Materials and Technology 38 (2004) 3/4

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

An investigation of the hot deformability of low-alloyed steels using torsion tests
Raziskava vroče preoblikovalnosti malolegiranih jekel s preizkusi torzije
M. Golja, F. Vodopivec, I. Mamuzić

Fracture-mechanics characteristics of M-2-type high-speed steel
Lomno-mehanske značilnosti hitroreznega jekla vrste M-2
G. Pluvinage, B. Šuštaršič, F. Montannari, J. Gilgert, V. Leskovšek, J. Vojvodič Tuma

Finite-element thermal analysis of a new cooler design
Termična analiza nove oblike hladilne mize po metodi končnih elementov
L. Lazić, J. Črnko

O premeni avstenita pri ohlajanju zvarov jekla Niomol 490 K
On the austenite transformation during the cooling of steel Niomol 490 K welds
F. Vodopivec, G. Kosec, S. Grbić, D. Kmetič

Mikrostruktura industrijsko kontinuirno ulite Ni-superzlitine GMR 235
Microstructure of plant continuously cast Ni-based superalloy GMR 235
F. Zupanič, T. Bončina, A. Križman

Območje homogenosti tetragonalnega Bi3NbO7
The homogeneity range of tetragonal Bi3NbO7
U. Pirnat, M. Valant, D. Suvorov

Termične lasnosti citratno-nitratnih gelov za pripravo mešanega oksida NiO-YSZ
A thermo-analytical study of the citrate-nitrate precursors for NiO-YSZ mixed-oxide preparation
M. Marinšek, J. Maček, F. Plahutnik

Priprava lantanovega galata iz mešanega sistema reducentov in nitrata
Lanthanum gallate preparation from a mixed reductant-nitrate system
K. Zupan, J. Maček, S. Pejovnik, B. Anžič

Primerjava optičnih emisijskih spektrov RF-plazme v dušiku in zraku
Comparison of the optical emission spectra of RF nitrogen and air plasma
A. Vesel, U. Cvelbar, M. Mozetič, N. Krstulović, I. Labazan, S. Milošević

STROKOVNI ČLANKI – RESEARCH PAPERS

Primerjava kovanih in struženih vijakov kvalitete 10.9
A comparison between forged and lathed bolts of quality 10.9
G. Kovačič, B. Kosec

Povezanost pojava površinskih razpok na nerjavni debeli pločevini z vrednostmi feritnih števil in indeksov razpokljivosti
Correlation of the occurence of surface cracks on stainless-steel heavy plates with ferrite numbers and crack indexes
C. Pohar, M. Klinar, A. Kosmač

Utrjevanje aluminija in zlitin pri vzdolžnem hladnem valjanju
Hardening of aluminium and alloys by longitudinal cold rolling
T. Vasevska

Vlaknocement – lastnosti materiala in tehnologija proizvodnje
Fibre-cement – material characteristics and production technology
K. Vidovič

Mineraloška karakterizacija jeklarskih žlinder
A mineralogical characterization of steel-making slags
B. Bradaškja, J. Triplat, M. Dobnikar in B. Mirtič
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates