Materials and Technology 38 (2004) 5

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

Supersaturation of iron with nitrogen, hydrogen or carbon and the consequences
Prenasičenje železa z dušikom, vodikom ali ogljikom in posledice
H. J. Grabke

The characterization of Al alloy surfaces at each stage of preparation for adhesive bonding
Karakterizacija Al zlitin – priprava površine za lepljenje
J. T. Grant, J. A. Smith, J. J. Mazza

Effect of operating temperature on microstructure and creep resistance of 20CrMoV 121 steel
Vpliv obratovalne temperature na spremembo mikrostrukture in odpornosti proti lezenju jekla 20CrMoV 121
F. Vodopivec, D. Kmetič, J. Vojvodič-Tuma, D. A. Skobir

A 3-D mathematical model of solidification of feeding distances of cast-steel bars
3-D matematični model strjevanja in napajalne razdalje za ulite jeklene palice
V. Grozdanić

Influence of alumina content on the sinterability of the Cu-Al2O3 pseudo alloy (composite)
Vpliv vsebnosti glinice na sposobnost sintranja v sistemu Cu-Al2O3
Z. Anđić, M. Tasić, M. Korać, B. Jordović, A. Maričić

Simulation of macrosegregation in the DC casting of binary aluminum alloys
Simulacija makroizcejanja pri polkontinuirnem ulivanju binarnih aluminijevih zlitin
M. Založnik, B. Šarler, D. Gobin

Solution of temperature field in DC cast aluminium alloy billet by the diffuse approximate method
Izračun temperaturnega polja polkuntinuirno ulivanih drogov aluminijevih zlitin z difuzijsko aproksimativno metodo
R. Vertnik, J. Perko, B. Šarler

STROKOVNI ČLANKI – RESEARCH PAPERS

Changes to the fracture behaviour of the Cr-V ledeburitic steel Vanadis 6 as a result of plasma nitriding
Sprememba narave loma ledeburitnega jekla Cr-V Vanadis 6, nitriranega v plazmi
F. Hnilica, J. Čmakal, P. Jurči

An experimental and numerical study of the influence of FGR on NOx formation
EKsperimentalna in numerična študija vpliva FGR na tvorbo NOx
L. Lazić, A. Varga, J. Kizek

Termični razkroj hidrazidokarbonatov v reduktivni atmosferi do kovinskih prahov niklja in kobalta
Termal decomposition of hydrazidocarbonates in reducing atmosphere to nickel and cobalt powders
T. Razpotnik, B. Novosel, J. Maček
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates