Materials and Technology 39 (2005) 3

 

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEWED SCIENTIFIC PAPERS

Lubricants for the rolling and drawing of metals
Maziva za valjanje in vlečenje kovin
D. Ćurčija, I. Mamuzić

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

Numerical simulation of the progressive damage to FRC panels due to shock loading
Numerični model naraščajoče poškodbe FRC-panelov pri udarni obremenitvi
R. Zemčík, V. Laš

Numerical determination of J-R curve using void model
Numerična določitev odvisnosti J-R na podlagi modela mikrovotlin
V. Laš, J. Očenášek, V. Vacek

Development and characterisation of an electromagnetic absorber
Razvoj in karakterizacija elektromagnetnega absorberja
V. B. Bregar, A. Žnidaršič, D. Lisjak, M. Drofenik

Doping effects in PZT thin films prepared on different substrates
Vpliv dopiranja na tanke PZT-plasti, pripravljene na različnih podlagah
L. Čakare-Samardžija, B. Malič, M. Kosec
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates