Materials and Technology 39 (2005) 4

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

The influence of the extrusion process and heat treatment on the properties of some AA6XXX extruded profiles
Vpliv procesov ekstruzije in toplotne obdelave na lastnosti nekaterih ekstrudiranih profilov AA6xxx
K. Delijić, V. Asanović, D. Radonjić

Genetsko modeliranje električne prevodnosti preoblikovanega materiala
Genetic modeling of electrical conductivity of formed material
L. Gusel, M. Brezočnik

Priprava sub- in mikrometrskih srebrovih prahov
Preparation of sub- and micrometer silver powders
J. Maček, G. Kapun, M. Marinšek

STROKOVNI ČLANKI – RESEARCH PAPERS

Determination of phosphorus in steel using inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
Določevanje fosforja v jeklu z atomsko emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo
T. Drglin

Microstructure and formability development in Al strip casting for thin-gauge foil production
Razvoj mikrostrukture in preoblikovalnosti kontilitih Al-trakov za proizvodnjo tankih folij
V. Kevorkijan, A. Smolej, M. Doberšek, M. Lažeta, E. Slaček, L. Kosec, B. Šarler, M. Torkar, R. Skrbinek, A. Robič, A. Kolmanič, M. Pšeničnik, L. Kočevar, A. Kegl, J. Pleterski
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates