Materials and Technology 39 (2005) 5

 

IN MEMORIAM

Prof. dr. Tatjana Malavašič

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

Raziskave pasivnih plasti na dveh kobaltovih zlitinah in njunih kovinskih komponentah z elektrokemijsko impedančno spektroskopijo
Studies of passive films formed on two cobalt-based alloys and their metal components by electrochemical impedance spectroscopy
A. Kocijan, I. Milošev

On the change of notch toughness transition temperature of structural steels after strain ageing
O spremembi prehodne temperature zarezne žilavosti konstrukcijskih jekel po deformacijskem staranju
F. Vodopivec, B. Breskvar, J. Vojvodič-Tuma, S. Spaić, B. Markoli

The mineralogical composition of dust from an electric arc furnace
Mineraloška sestava praha iz obločne električne peči
T. Sofilić, V. Novosel-Radović, Š. Cerjan-Stefanović, A. Rastovčan-Mioč

Geometrical models for the deformation of round reinforcement wires when compressing a reinforced brazed joint
Geometrijski modeli deformacije okroglih žic armature pri stiskanju armiranega spajkanega spoja
B. Zorc, L. Kosec

STROKOVNI ČLANKI – RESEARCH PAPERS

Vgrajevanje platine v kompozit NiO-YSZ
Incorporation of platinum in NiO-YSZ composite
K. Zupan, M. Marinšek, S. Pejovnik, K. Pucelj
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates