Materials and Technology 39 (2005) 6

 

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEWED SCIENTIFIC PAPERS

Od gladkega cilindričnega nateznega preizkušanca do preizkušanca z obodno zarezo oziroma z razpoko v korenu obodne zareze
From smooth- to circumferentially notched round-bar and finally to circumferentially notched and precracked round-bar tensile specimen
B. Ule

The influence of carbon materials on the properties of MgO refractories
Vpliv dodatkov ogljika na lastnosti ognjevzdržnih gradiv MgO
T. Kuffa, G. Sučik, D. Hršak

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

The implementation of an online mathematical model of slab reheating in a pusher-type furnace
Implementacija on-line matemetičnega modela ogrevanja slabov v potisni peči
A. Jaklič, F. Vode, R. Robič, F. Perko, B. Strmole, J. Novak, J. Triplat

Investigation of the texture of an RR 58 aluminum alloy containing zirconium and lanthanides
Raziskava teksture RR 58 aluminijeve zlitine s cirkonijem in lantanidi
N. Jauković, Ž. Radović, M. Lalović

The decomposition of serpentine by thermal treatment
Razgradnja serpentina pri toplotni obdelavi
D. Hršak, J. Malina, A. Begić Hadžipašić

STROKOVNI ČLANKI – RESEARCH PAPERS

Energija prihodnosti – jedrska fuzija
Energy for the future – nuclear fusion
J. Vojvodič Tuma, M. Tuma, N. Gubeljak, D. Kozak, G. Kosec

Zmanjšanje mase gredic pri obdelavi njihove površine
Diminution of billets weight during their surface treatments
M. Torkar, B. Arzenšek, V. Uršič, T. Marolt, B. Kumer
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates