Materials and Technology 40 (2006) 1

 

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEWED SCIENTIFIC PAPERS

Inhibition of the pitting corrosion of grey cast iron using carbonate
Raziskave inhibiranja jamičaste korozije sivih litin z uporabo karbonatne mešanice
A. Kocijan, M. Jenko

The characterization of polymer composites by thermogravimetry
Termogravimetrična karakterizacija polimernih kompozitov
I. G. Popović, L. Katsikas

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

Improthe influence of copper on the decarburization and recrystallization of Fe-Si-Al alloys
Vpliv bakra na razogljičenje in rekristalizacijo zlitin Fe-Si-Al
D. Steiner Petrovič, M. Jenko, V. Doleček

Improving the corrosion resistance of components made from structural steels
Povečanje korozijske odpornosti delov iz konstrukcijskih jekel
P. Jurči, P. Stolař

Evolucija globularne mikrostrukture pri postopku Rheo-light
Evolution of globular microstructure at the Rheo-light process
M. Torkar, M. Godec

STROKOVNI ČLANKI – RESEARCH PAPERS

Poslovanje družb z dejavnostjo proizvodnje kovin v Sloveniji v obdobju od leta 1992 do 2004
Operation of metal producing companies in Slovenia in the period from 1992 to 2004
V. Pirih
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates