Materials and Technology 40 (2006) 2

 

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Segregation and oxidation
Segregacija in oksidacija
H. J. Grabke

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Small-punch testing of a weld’s heat-affected zones
Testiranje lezenja toplotno vplivanih področij vara z uporabo majhnega bata
R. Šturm, Y. Li

Degradation of VOC'S by a two stage thermal and high frequency DBDC system
Degradacija VOC z dvostopenjskim termičnim in visokofrekvenčnim DBDC-sistemom
O. G. Godoy-Cabrera, A. Mercado-Cabrera, R. López-Callejas, R. Valencia A., S. R. Barocio, A. E. Muńoz-Castro, R. Peńa-Eguiluz, A. de la Piedad-Beneitez

Determination of the deformational energy during slab-width rolling on an edger mill
Določanje deformacijske energije pri valjanju slabov na krčilnem ogrodju
F. Vode, A. Jaklič, R. Robič, A. Košir, F. Perko, J. Novak

B2O3 and CaO in the magnesium oxide from seawater
B2O3 in CaO v magnezijevem oksidu iz morske vode
V. Martinac, M. Labor, N. Petric

Preparation of NiO/YSZ powders using a pechini-type method
Priprava NiO/YSZ prahov s prilagojeno pechini metodo
T. Razpotnik, V. Francetič, J. Maček

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Microstructure evaluation of an NRC-processed automotive component
Ocena mikrostrukture avtomobilske komponente, izdelane po postopku NRC
M. Torkar, B. Breskvar, M. Godec, P. Giordano, G. Chiarmetta

Properties and microstructure of very pure CrNiV steel
Lastnosti in mikrostruktura zelo čistih jekel CrNi
S. Němeček, P. Motyčka
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates