Materials and Technology 40 (2006) 4

 

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

A crack growth analysis in critical structural components
Analiza rasti razpoke v kritičnih komponentah naprav
D. Semenski, Ž. Božić, H. Wolf

Hot ductility of austenite stainless steel with a solidification structure
Vroča preoblikovalnost avstenitnega nerjavnega jekla s strjevalno strukturo
F. Tehovnik, F. Vodopivec, L. Kosec, M. Godec

The extraction of raw materials for the cement industry and nature conservation
Zagotavljanje primernih materialov za cementno industrijo s ciljem ohranjanja narave
Ž. Pogačnik, M. Stupar

Vacuum teaching for undergraduate students at the University of Coimbra
Učenje vakuuma za študente na Univerzi Coimbra
J.M.F. dos Santos

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Isothermal decomposition of the b' phase in Cu-Zn-Al shape-memory alloys
Izotermna razgradnja b'-faze v zlitinah s spominom Cu-Zn-Al
V. Asanović, K. Delijić, N. Jauković

Estimation of the fatigue threshold values for a crack propagating through a bi-material interface taking into account residual stresses
Ocena utrujenostnega praga za razpoko, ki napreduje skozi vmesno ploskev med dvema materialoma z upoštevanjem rezidualnih napetosti
L. Náhlík

Karakterizacija kopolimerov SEC in SEC-MALS asparaginske kisline in laktida
SEC and SEC-MALS characterization of copolymers of aspartic acid and lactide
M. Gričar, E. Žagar, A. Kržan, M. Žigon
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates