Materials and Technology 40 (2006) 5

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Fatigue behaviour of a cast nickel-based superalloy Inconel 792-5A at 700 °C
Utrujanje lite nikljeve superzlitine Inconel 792-5A pri 700 °C
M. Petrenec, K. Obrtlík, J. Polák, T. Kruml

The application of linear elastic fracture mechanics to optimize the vacuum heat treatment and nitriding of hot-work tool steels
Uporaba linearne elastomehanike loma pri optimiranju vakuumske toplotne obdelave in nitriranju orodnih jekel za delo v vročem
V. Leskovšek, B. Šuštaršič, D. Nolan

The influence of long-term service exposure on the structure and properties of high-temperature steels and alloys
Vpliv dolgotrajnega obratovanja pri visokih temperaturah na lastnosti jekel in zlitin, namenjenih uporabi v energetskih napravah
A. Rybnikov, L. Getsov, G. Pigrova, N. Dashunin, E. Manilova, N. Mozaiskaja

The influence of mim and sintering-process parameters on the mechanical properties of 316L SS
Vpliv procesnih parametrov brizganja in sintranja na mehanske lastnosti nerjavnega jekla 316L
B. Berginc, Z. Kampuš, B. Šuštaršič

Behaviour and optimisation of multi-directional laminate specimens under delamination by bending
Vedenje in optimizacija večsmernih vzorcev laminatov pri upogibu z delaminacijo
N. Ouali, A. Ahmed-Benyahia, A. Laksimi, T. Boukharouba

The behavior of fatigue-crack growth in shipbuilding steel using the ESACRACK approach
Modeliranje rasti utrujenostne razpoke jekla za ladijske pločevine po postopku ESACRACK
M. Shehu, P. Huebner, M. Cukalla

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Ocena odpornosti proti zmrzovanju gradbene keramike na podlagi direktnih in indirektnih metod
Frost resistance evaluation of building ceramics by indirect and direct methods
T. Kopar, J. Ranogajec, M. Radeka, R. Marinković-Nedučin, V. Ducman
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates