Materials and Technology 40 (2006) 6

 

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Plazemska sterilizacija bakterij s kisikovo plazmo
Oxygen plasma sterilization of bacteria
D. Vujošević, Z. Vranica, A. Vesel, U. Cvelbar, M. Mozetič, A. Drenik, T. Mozetič, M. Klanjšek-Gunde, N. Hauptman

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

A comparison of experimental results and computations for cracked tubes subjected to internal pressure
Primerjava eksperimentalnih rezultatov in izračuna za cevi z razpoko, ki so obremenjeni z notranjo razpoko
J. Capelle, I. Dmytrakh, J. Gilgert, Ph. Jodin, G. Pluvinage

Fatigue problems of transmission belts: a viscoelastic analysis of the strain-accumulation process
Problem utrujanja pogonskih jermenov: viskoelastična analiza procesa akumuliranja deformacije
I. Emri, J. Kramar, A. Nikonov, U. Florjančič, A. Hribar

A micro-macro analysis of the tool damage in precision forming
Mikro-makroanaliza poškodb orodja za natančno kovanje
T. Rodič, J. Korelc, A. Pristovšek

The stability of cast alloys and CVD coatings in a simulated biomass-combustion atmosphere
Stabilnost zlitin in CVD-prevlek v simulirani atmosferi zgorevanja biomas
D. A. Skobir, M. Spiegel

Nastanek LaCrO3 med zgorevalno sintezo
LaCrO3 formation during combusttion synthesis
K. Zupan, M. Marinšek, S. Pejovnik, T. Hrobat

Dinamične mehanične lastnosti elastomernih kompozitov s polnili nanovelikosti
Dynamic mechanical properties of elastomeric composites with nano-scale fillers
Z. Šušterič, T. Kos, M. Šuštar

Fracture toughness of a high-strength low-alloy steel weldment
Žilavost loma zvara visokotrdnega malolegiranega jekla
J. Tuma, N. Gubeljak, B. Šuštaršič, B. Bundara

Solidification and fracture of an as-cast Ni alloy
Strjevanje in prelom lite nikljeve zlitine
M. Torkar

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Laboratory accreditation – confidence in the activities of conformity assessment of products
Laboratorijska akreditacija- zaupanje v aktivnost ocene ustreznosti proizvodov
A. Klobodanović, M. Oruč

LETNO KAZALO – INDEX

Letnik 40 (2006), 1–6 – Volume 40 (2006), 1–6
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates