Materials and Technology 41 (2007) 2

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Thermal fatigue of a Ni-based superalloy single crystal
Termična utrujenost monokristala iz nikljeve superzlitine
L. Getsov, N. Dobina, A. Rybnikov

Numerical determination of the carrying capacity of rolling rotational connections
Numerična določitev nosilnosti vtrljivih kotalnih zvez
R. Kunc, A. Žerovnik, M. Žvokelj, I. Prebil

Anisotropic hardening of materials by non-shearable particles
Utrditev anizotropnih materialov z delci
N. Bonfoh, S. Tiem, P. Lipinski

Analysis of the boronized layer on K 190 PM tool steel
Analiza boronizirane plasti v orodnem jeklu K 190 PM, izdelanem po postopku metalurgije prahu
M. Hudáková, M. Kusý, V. Sedlická, P. Grgač

A co-precipitation procedure for the synthesis of LSM material
Soobarjanje LSM za pripravo katodnih materialov za gorivne celice
M. Marinšek, K. Zupan, T. Razpotnik, J. Maček

The effect of silica fume additions on the durability of portland cement mortars exposed to magnesium sulfate attack
Vpliv dodatka silica fume na trajnost cementnih malt portland, izpostavljenih delovanju magnezijevega sulfata
J. Zelić, I. Radovanović, D. Jozić

Activated sintering of magnesium oxide obtained from seawater
Aktivirano sintranje magnezijevega oksida, dobljenega iz morske vode
V. Martinac, M. Labor, M. Mirošević-Anzulović, N. Petric

Flowing of the melt through ceramic filters
Pretok taline skozi keramične filtre
J. Bažan, K. Stránský

Sinteza magnetnih nanodelcev, funkcionaliziranih s tanko plastjo silike
Synthesis of magnetic nanoparticles functionalized with thin layer of silica
S. Čampelj, D. Makovec, M. Bele, M. Drofenik, J. Jamnik
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates