Materials and Technology 41 (2007) 3

 

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Structural steels with micrometer grain size: a survey
Konstrukcijska jekla z mikrometrskimi kristalnimi zrni: pregled
F. Vodopivec, D. Kmetič, F. Tehovnik, J. Vojvodič-Tuma

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

The implementation of an online mathematical model of billet reheating in an OFU furnace
Implementacija simulacijskega modela za spremljanje ogrevanja gredic v OFU-peči
A. Jaklič, F. Vode, T. Marolt, B. Kumer

The behaviour of coarse-grain HAZ steel with small defects during cyclic loading
Vedenje jekla grobozrnatega TVP z napakami pri ciklični obremenitvi
V. Gliha, T. Vuherer

The effect of cold work on the sensitisation of austenitic stainless steels
Vpliv hladne deformacije na povečanje občutljivosti nerjavnih jekel
M. Dománková, M. Peter, M. Roman

Fatigue-crack propagation near a threshold region in the framework of two-parameter fracture mechanics
Dvoparametrska lomno mehanska analiza hitrosti utrujenostne razpoke blizu praga propagacije
S. Seitl, P. Hutař

Modelling of the solidification process and the chemical heterogeneity of a 26NiCrMoV115 steel ingot
Modeliranje procesa strjevanja in kemične heterogenosti ingota iz jekla 26NiCrMoV115
M. Balcar, R. Železný, L. Martínek, P. Fila, J. Bažan

Frekvenčna odvisnost rezidualnega trenja viskoznostnega vakuumskega merilnika z lebdečo kroglico
Frequency dependence of spinning rotor gauge residual drag
J. Šetina

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

A wet-steam pipeline fracture
Prelom cevovoda za vlažno paro
R. Celin, D. Kmetič
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates