Materials and Technology 41 (2007) 5

 

Šestdeset let prof. dr. Vasilija Prešerna
Laudation in honour of Professor Dr. Vasilij Prešern on the occasion of his 60th birthday
M. Jenko

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANEK – REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLE

The oxidation and reduction of chromium during the elaboration of stainless steels in an electric arc furnace
Oksidacija in redukcija kroma iz žlindre med izdelavo nerjavnih jekel v elektroobločni peči
B. Arh, F. Tehovnik

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

A new topology for the trajectories of the meniscus during continuous steel casting
Nova topologija trajektorij meniskusa pri neprekinjenem litju jekla
I. B. Risteski

Multiscale modelling of short cracks in random polycrystalline aggregates
Večnivojsko modeliranje kratkih razpok v naključnih večkristalnih skupkih
L. Cizelj, I. Simonovski

Changes to the fracture behaviour of medium-alloyed ledeburitic tool steel after plasma nitriding
Spremembe v načinu preloma srednje legiranega ledeburitnega jekla zaradi plazemskega nitriranja
P. Jurči, F. Hnilica, J. Cejp

The fracture and fatigue of surface-treated tetragonal zirconia (Y-TZP) dental ceramics
Prelom in utrujenost površinsko obdelane tetragonalne (Y-TZP) dentalne keramike
T. Kosmač, Č. Oblak, P. Jevnikar

Površina zlitine Cu-Sn-Zn-Pb po obsevanju z ultravijoličnim dušikovim laserjem
Surface of Cu-Sn-Zn-Pb alloy irradiated with ultraviolet nitrogen laser
F. Zupanič, T. Bončina, D. Pipić, V. Henč - Bartolić3

A preliminary S-N curve for the typical stiffened-plate panels of shipbuilding structures
Preliminarna krivulja S-N za toge ploščate panele za ladjedelniške strukture
L. Gusha, S. Lufi, M. Gjonaj
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates