Materials and Technology 41 (2007) 6

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

A new version of the theory of ductility and creep under cyclic loading
Nova verzija teorije o duktilnosti in lezenju pri ciklični obremenitvi
L. B. Getsov, M. G. Kabelevskiy

Thermoelectrical properties of a monocrystalline Al64Cu23Fe13 quasicrystal
Termoelektrične lastnosti monokristalnega kvazikristala Al64Cu23Fe13
I. Smiljanić, A. Bilušić, Ž. Bihar, J. Lukatela, B. Leontić, J. Dolinšek3, A. Smontara

Faze v kvazikristalni zlitini Al64,4Cu22,5Fe13,1
Phases in a quasicrystalline alloy Al64,4Cu23,5Fe13,1
T. Bončina, B. Markoli, I. Anžel, F. Zupanič

Hydrogen absorption by Ti–Zr–Ni-based alloys
Absorpcija vodika v zlitinah Ti–Zr–Ni
I. Škulj, A. Kocjan, P. J. McGuiness, B. Šuštaršič

Microstructural evaluation of rapidly solidified Al–7Cr melt spun ribbons
Ovrednotenje mikrostrukture hitrostrjenih trakov Al-7Cr
P. Jurči, M. Dománková, M. Hudáková, B. Šuštaršič

The influence of different waste additions to clay-product mixtures
Vpliv različnih odpadkov na izhodno surovino za proizvodnjo opečnih izdelkov
V. Ducman, T. Kopar

Electrochemical and mechanical properties of cobalt-chromium dental alloy joints
Elektrokemijske in mehanske lastnosti različnih spojev stelitne dentalne zlitine
R. Zupančič, A. Legat, N. Funduk

Development of microstructure of steel for thermal power generation
Razvoj mikrostrukture jekel za termično generacijo energije
Kvackaj T., Kuskulic T., Fujda M., Pokorny I., Weiss M., Bevilaqua T.

LETNO KAZALO – INDEX

Letnik 41 (2007), 1–6 – Volume 41 (2007), 1–6
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates