Materials and Technology 42 (2008) 2

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

The interaction of SOFC anode materials with carbon monoxide
Reakcije med anodnimi materiali SOFC in ogljikovim monoksidom
B. Novosel, M. Avsec, J. Maček

Lubrication flow during the rolling of seamless tubes
Tok maziva pri valjanju brezšivnih cevi
D. Ćurčija, I. Mamuzić

The influence of cooling rate on the microstructure of an Al-Mn-Be alloy
Vpliv ohlajevalne hitrosti na mikrostrukturo zlitine Al-Mn-Be
N. Rozman, T. Bončina, I. Anžel, F. Zupanič

Tailoring the microstructure of ZnO-based ceramics
Kontrola razvoja mikrostrukture v ZnO keramiki
S. Bernik, M. Podlogar, N. Daneu, A. Rečnik

A mechanism for the adsorption of carboxylic acids onto the surface of magnetic nanoparticles
Mehanizem adsorbcije karboksilnih kislin na površino magnetnih nanodelcev
A. Drmota, A. Košak, A. Žnidaršič

Analysis of the temperature profiles during the combustion synthesis of doped lanthanum gallate
Analiza temperaturnih profilov med zgorevalno sintezo dopiranega lantanovega galata
M. Marinšek

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

A metallographic examination of a fractured connecting rod
Metalografska preiskava preloma ojnice
R. Celin, B. Arzenšek, D. Kmetič
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates