Materials and Technology 42 (2008) 4

 

PREGLEDNI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Applications of focused ion beam in material science
Uporaba fokusiranega ionskega curka v znanosti materialov
L. Repetto, G. Firpo, U. Valbusa

Materials and Technology: historical overview
Materiali in tehnologije: zgodovinski pregled
N. Jamar, J. Jamar

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Low energy-high flux nitridation of metal alloys: mechanisms, microstructures and high temperature oxidation behaviour
Nitriranje kovinskih zlitin s fluksom z majhno energijo in veliko gostoto: mehanizmi, mikrostrukture in visokotemperaturno oksidacijsko vedenje
F. Pedraza

Numerical and experimental analyses of the delamination of cross-ply laminates
Numerična in eksperimentalna analiza delaminacije v križnih ploščatih laminatih
R. Zemčík, V. Laš1

Application of the theory of physical similarity for the filtration of metallic melts
Uporaba teorije fizikalne podobnosti za opis filtriranja kovinske taline
K. Stránský, J. Bažan, J. Dobrovská, M. Balcar, P. Fila, L. Martínek

Priprava nanokompozita za biomedicinske aplikacije
Preparation of nano-composites for biomedical applications
S. Čampelj, D. Makovec, L. Škrlep, M. Drofenik

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

The development of a chill mould for tool steels using numerical modelling
Razvoj kokile za orodna jekla z uporabo numeričnega modeliranja
M. Balcar, R. Železný, L. Sochor, P. Fila, L. Martínek
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates