Materials and Technology 42 (2008) 6

 

PREGLEDNI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

On the determination of safety factors for machines using finite element computations
O določitvi faktorjev varnosti za naprave pri izračunu z metodo končnih elementov
L. B. Getsov, B. Z. Margolin, D. G. Fedorchenko

Polimeri v beli tehniki
Polymer materials in white goods industry
V. Vasić

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Characterization of multilayer PACVD TiN/Ti(B-N)/TiB2 coatings for hot-worked tool steels using electron spectroscopy techniques
Karakterizacija večplastne PACVD TiN/Ti(B-N)/TiB2 prevleke za orodna jekla za delo v vročem s tehnikami elektronske spektroskopije
M. Jenko, D. Mandrino, M. Godec, J. T. Grant, V. Leskovšek

An investigation of the stretch reducing of welded tubes
Raziskava raztezne redukcije varjenih cevi
S. Rešković, F. Vodopivec

Experimental analysis of crack initiation and growth in welded joint of steel for elevated temperature
Eksperimentalna analiza nastanka in rasti razpoke v zvaru jekla za povišano temperaturo
M. Burzić, Ž. Adamović

The role of chloride salts on high temperature corrosion of 321 stainless steel
Vloga kloridnih soli pri visokotemperaturni koroziji nerjavnega jekla 321
N. Amin, M. M. Amin, S. B. Jamaludin, K. Hussin

Raztapljanje CO2 v embalirani vodi ali brezalkoholni pijači in s tem povezane možne poškodbe
Problems associated with the dissolution of CO2 in the case of bottled water and non-alcoholic beverages
D. Drev, M. Peček, J. Panjan

Priprava Co-feritnih nanodelcev z ozko porazdelitvijo velikosti z metodo termičnega razpada oleatov
Preparation of Co-ferrite nanoparticles with a narrow size distribution by the thermal decomposition of oleates
S. Gyergyek, D. Makovec, M. Drofenik

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Centreline formation of the Nb(C,N) eutectic in 0.15 % C; 0.0071 % N; 0.022 % Nb; 0.033 % Al and 0.003 % S structural steel
Sredinsko izcejanje in nastanek evtektika Nb(C,N) v konstrukcijskem jeklu z 0,15 % C; 0,0071 % N; 0,022 % Nb; 0,033 % Al in 0,003 % S
J. Bernetič, B. Bradaškja, G. Kosec, B. Kosec, E. Bricelj

LETNO KAZALO – INDEX

Letnik 42 (2008), 1–6 – Volume 42 (2008), 1–6
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates