Materials and Technology 43 (2009) 1

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Nanofoils for soldering and brazing in dental joining practice and jewellery manufacturing
Nanofolije za lotanje pri zobozdravniškem delu in izdelavi nakita
K. T. Raić, R. Rudolf, B. Kosec, I. Anžel, V. Lazić, A. Todorović

The pseudo-gradient algorithm for residual gas analysis
Psevdogradientna metoda za analizo masnih spektrov
I. Belič

Schemes of metal-working processes and the related tribological equations of fluid mechanics
Sheme procesov predelave kovin in tribološke enačbe mehanike fluidov zanje
D. Ćurčija, I. Mamuzić

The brittle tensile fracture and cleavage strength of a structural steel with a simulated weld-affected-zone microstructure
Trdnost pri krhkem prelomu in cepilna trdnost za konstrukcijsko jeklo s simulirano mikrostrukturo toplotne cone zvara
G. Kosec, B. Arzenšek, J. Vojvodič Tuma, F. Vodopivec

The electrochemical study of duplex stainless steel in chloride solutions
Elektrokemijske raziskave dupleksnega nerjavnega jekla v kloridnih raztopinah
A. Kocijan, Č. Donik, M. Jenko

A numerical simulation of metal injection moulding
Numerične simulacije brizganja kovinskih prašnatih materialov
B. Berginc, M. Brezočnik, Z. Kampuš, B. Šuštaršič

Investigation of the behaviour in chloride solution of aluminium alloys as materials for protector protections
Raziskava vedenja aluminijeve zlitine, materiala za varovalne elektrode, v kloridni raztopini
D. Vuksanović, P. Živković, D. Radonjić, B. Jordović

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Improving the process capability of a turning operation by the application of statistical techniques
Izboljšanje procesa sposobnosti struženja z uporabo statistične tehnike
A. Sagbas
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates