Materials and Technology 43 (2009) 3

 

PREGLEDNI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Environmental catalysis from nano- to macro-scale
Okoljska kataliza od nano- do makrovelikosti
A. M. T. Silva

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Pressureless sintering and characterization of B4C, TiC and TiB2-particle-reinforced TiAl3-matrix composites
Sintranje in karakterizacija kompozitov na osnovi TiAl3, ojačanih z delci B4C, TiC in TiB2
V. Kevorkijan, S. D. Škapin

Magnetic characteristics of isothermally aged Cr-Ni-Mo-based alloys with different d-ferrite contents
Magnetne lastnosti izotermno žarjenih zlitin Cr-Ni-Mo z različno vsebnostjo d-ferita
B. Šuštaršič, B. Podmiljšak, P. McGuiness, J. V. Tuma

The oxidation of duplex stainless steel at moderately elevated temperatures
Oksidacija dupleksnega nerjavnega jekla pri zmerno povišanih temperaturah
Č. Donik, A. Kocijan, I. Paulin, M. Jenko

Optimization of weld bead geometry in TIG welding process using Grey relation analysis and Taguchi method
Optimizacija geometrije TIG-varkov z Greyjevo analizo in Taguchijevo metodo
U. Esme, M. Bayramoglu, Y. Kazancoglu, S. Ozgun

Primary etalonnage of negative gauge pressures using pressure balances at the Czech metrology institute
Primarne kalibracijske metode za negativni relativni tlak s tlačnimi tehtnicami na Češkem inštitutu za metrologijo
J. Tesař, Z. Krajíček, D. Pražák, F. Staněk

The geological record as an indicator of the mudstones thermal characteristics in the temperature range of decarbonatisation
Geološki zapis kot pokazatelj termičnih lastnosti laporovcev v temperaturnem območju dekarbonatizacije
Ž. Pogačnik, J. Pavšič, A. Meden

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Keramični kompoziti na osnovi silicijevega nitrida
Ceramic composites based on silicon nitride
A. Maglica, K. Krnel, M. Ambrožič

Investigations of micro-alloyed cast steels
Raziskave mikrolegiranih jeklenih litin
B. Chokkalingam, S. S. Mohamed Nazirudeen
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates