Materials and Technology 43 (2009) 4

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

The mechanical properties of two-phase Fe-NiCrMo alloys at room temperature and 290 °C after ageing in the temperature range 290–350 °C
Mehanske lastnosti dvofaznih zlitin Fe-NiCrMo pri sobni temperaturi in pri 290 °C po staranju v razponu temperature 290 °C do 350 °C
J. Vojvodič Tuma, B. Šuštaršič, R. Celin, F. Vodopivec

Mechanisms of HF bonding in dry scrubber in aluminium electrolysis
Mehanizmi vezave HF v čistilnem sistemu pri elektrolizi aluminija
I. Paulin, Č. Donik, M. Jenko

The corrosion behaviour of duplex stainless steel in chloride solutions studied by XPS
XPS raziskave korozijskega vedenja dupleksnega nerjavnega jekla v kloridnih raztopinah
A. Kocijan, Č. Donik, M. Jenko

The application of an artificial neural network for determining the influence of the parameters for the deposition of a zinc coating on steel tubes
Uporaba umetnih nevronskih mrež za določitev debeline cinkove plasti na jeklenih ceveh
S. Rešković, Z. Glavaš

The application of the program QFORM 2D in the stamping of wheels for railway vehicles
Uporaba programa QFORM 2D pri kovanju koles za železniška vozila
A. Shramko, I. Mamuzić, V. Danchenko

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Influence of the working technology on Al-alloys in semi-solid state
Vpliv tehnologije preoblikovanja Al-zlitin v testastem stanju
M. Torkar, M. Doberšek, I. Naglič

Steel refining in a vacuum unit with chemical boosting
Rafinacija jekla v vakuumski napravi z vpihovanjem legirnih dodatkov
Z. Adolf, M. Dostál, Z. Šána

Historical survey of iron and steel production in Bosnia and Herzegovina
Zgodovinski pregled proizvodnje železa in jekla v Bosni in Hercegovini
S. Muhamedagić, M. Oruč
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates