Materials and Technology 43 (2009) 5

 

PREGLEDNI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Finite-difference methods for simulating the solidification of castings
Simulacija strjevanja z metodo končnih razlik
V. Grozdanić

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Pressureless reactive sintering of TiAl-TiC and Ti3Al-TiC composites
Reakcijsko sintranje kompozitov TiAl-TiC in Ti3Al-TiC pri atmosferskem tlaku
V. Kevorkijan, S. D. Škapin

An optical-emission-spectroscopy characterization of oxygen plasma during the oxidation of aluminium foils
Karakterizacija kisikove plazme med oksidacijo aluminijevih folij z optično emisijsko spektroskopijo
N. Krstulović, U. Cvelbar, A. Vesel, S. Milošević, M. Mozetič

Effect of ageing a two-phase Fe-NiCrMo alloy on the strain hardening at room temperature and at 290 °C
Vpliv staranja dvofazne zlitine Fe-NiCrMo na deformacijsko utrjevanje pri sobni temperaturi in pri 290 °C
R. Celin, J. Vojvodič Tuma, B. Arzenšek

Identification of material properties of quasi-unidirectional carbon-epoxy composite using modal analysis
Identifikacija materialnih lastnosti za kvazienosmerni kompozit ogljik-epoksi z modalno analizo
R. Zemčík, R. Kottner, V. Laš, T. Plundrich

Re-oxidation phenomena during the filtration of steel by means of ceramic filters
Reoksidacijski procesi med filtriranjem jekla s keramičnimi filtri
K. Stránský, J. Bažan, J. Dobrovská, A. Rek, D. Horáková

The use of response surface methodology for prediction and analysis of surface roughness of AISI 4140 steel
Uporaba metodologije odgovora površine za napoved in analizo hrapavosti pri jeklu AISI 4140
F. Kahraman

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Determination of optimal ball burnishing parameters for surface hardness
Določitev optimalnih parametrov krogličnega glajenja za povečanje trdote površine
A. Sagbas, F. Kahraman
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates