Materials and Technology 43 (2009) 6

 

PREGLEDNI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Operation mikrostructure and lifetime of gas turbine engine (GTE) components
Delovna mikrostruktura in trajnostna doba sestavnih delov plinskih turbin (GTE)
L. B. Getsov, G. P. Okatova, A. I. Rybnikov, D. G. Fedorchenko

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Modeling of the piezoelectric effect using the finite-element method (FEM)
Modeliranje piezoelektričnih pojavov z metodo končnih elementov
S. Avdiaj, J. Šetina, N. Syla

Variable thermal loading analysis of (110) single crystal tungsten
Analiza spremenljive termične obremenitve volframovega (100) monokristala
R. Murugavel

Superplasticity of the 5083 aluminium alloy with the addition of scandium
Superplastičnost aluminijeve zlitine 5083 z dodatkom skandija
A. Smolej, B. Skaza, E. Slaček

Wear resistance of chromium pre-alloyed sintered steels
Obrabna obstojnost kromovih sintranih jekel
R. Bidulský, M. Actis Grande, J. Bidulská, T. Kvačkaj

Preparation and testing of prototype Mg2Si-Mg-TiC and Mg2Si-TiC/TiB2 composites
Priprava in preizkušanje prototipnih kompozitov Mg2Si-Mg-TiC/TiB2 in Mg2Si-TiC/TiB2
V. Kevorkijan, S. D. Škapin

The effect of water cooling on the leaching behaviour of EAF slag from stainless steel production
Vpliv vodnega hlajenja na izluževalne karakteristike bele EOP-žlindre
M. Loncnar, M. Zupančič, P. Bukovec, A. Jaklič

Modifikacija polimera polietilen naftalat z obdelavo v kisikovi plazmi
Modification of a polyethylene naphthalate polymer using an oxygen plasma treatment
A. Vesel, K. Eleršič, I. Junkar, B. Malič

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

The properties of a sintered product based on electrofilter ash
Lastnosti sintranega produkta iz elektrofiltrskega pepela
M. Krgović, M. Knežević, M. Ivanović, I. Bošković, M. Vukčević, R. Zejak, B. Zlatičanin, S. Đurković

LETNO KAZALO – INDEX

Letnik 43 (2009), 1–6 – Volume 43 (2009), 1–6
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates