Materials and Technology 44 (2010) 1

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

The thermal conductivity of Al73Mn27–xFex Taylor phases
Toplotna prevodnost Taylorjevih faz Al73Mn27–xFex
D. Stanić, P. Popčević, I. Smiljanić, Ž. Bihar, J. Lukatela, B. Leontić, A. Bilušić, I. Batistić, A. Smontara

Hall effect in the crystalline orthorombic o-Al13Co4 approximant to the decagonal quasicrystals
Hallov efekt v kristaliničnem ortorombičnem približku o-Al13Co4 dekagonalnim kvazikristalom
J. Ivkov, D. Stanić, P. Popčević, A. Smontara, J. Dolinšek, P. Gille

Experimental plans method to formulate a self-compacting cement paste
Eksperimentalno načrtovana metoda za določitev samozgoščujoče cementne malte
A. Mebrouki, N. Belas, N. Bouhamou

The corrosion behaviour of austenitic and duplex stainless steels in artificial body fluids
Korozijsko vedenje avstenitnega in dupleksnega nerjavnega jekla v simuliranih telesnih tekočinah
A. Kocijan, M. Conradi

Chronic stimulation of an autonomous nerve with platinum electrodes
Kronična stimulacija avtonomnega živca s platinastimi elektrodami
P. Pečlin, M. Zdovc, J. Rozman

Preparation of Si3N4-TiN ceramic composites
Priprava keramičnih kompozitov na osnovi Si3N4-TiN
A. Maglica, K. Krnel, T. Kosmač

Analysis of the material and the actuator influence on the characteristics of a pneumatic valve
Analiza vpliva materiala in aktuatorjev na lastnosti pnevmatičnega ventila
N. Herakovič, T. Bevk

Stress analysis of a unilateral complex partial denture using the finite-element method
Napetostna analiza unilateralno kompleksne zobne proteze z uporabo metode končnih elementov
A. Todorović, K. Radović, A. Grbović, R. Rudolf, I. Maksimović, D. Stamenković
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates