Materials and Technology 46 (2012) 4

 

Predgovor/Foreword
M. Torkar

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Numerical and experimental investigation of the temperature field of a solidifying massive ductile-cast-iron roller
Numerične in eksperimentalne raziskave temperaturnega polja pri strjevanju litega valja iz sive litine s kroglastim grafitom
F. Kavička, K. Stránský, J. Dobrovská, B. Sekanina, J. Štětina, V. Gontarev

A fuzzy-based optimal control algorithm for a continuous casting process
Algoritem, ki temelji na mehki logiki, za optimalni nadzor kontinuirnega procesa ulivanja
T. Mauder, C. Sandera, J. Stetina

Thermal stability of Al-Mn-Be melt-spun ribbons
Temperaturna obstojnost hitro strjenih trakov Al-Mn-Be
G. Lojen, T. Bončina, F. Zupanič

Challenges in the computer modeling of phase change materials
Izzivi v računalniškem modeliranju materialov s fazno spremembo
L. Klimes, P. Charvat, M. Ostry

Application of powder metallurgy in the processing of aluminium scraps with high-iron contents
Uporaba postopkov prašne metalurgije za predelavo odpadkov na osnovi Al z visoko vsebnostjo Fe
D. Vojtěch, F. Průša

Fatigue-life behaviour and a lifetime assessment of a double-leaf spring using FEM-based software
Utrujanje in ocena dobe trajanja dvolistnatih vzmeti z uporabo MKE-orodja
P. Borković, B. Šuštaršič, M. Malešević, B. Žužek, B. Podgornik, V. Leskovšek

Characterization of defects in PVD TiAlN hard coatings
Karakterizacija defektov PVD TiAlN trdih prevlek
P. Gselman, T. Bončina, F. Zupanič, P. Panjan, D. Kek Merl, M. Čekada

Digital imaging analysis of microstructures as a tool to identify local plastic deformation
Digitalna analiza posnetkov mikrostruktur kot orodje za ugotavljanje lokalne plastične deformacije
M. Suban, R. Cvelbar, B. Bundara

Thermodynamic analysis of the formation of non-metallic inclusions during the production of C45 steel
Termodinamična analiza nastanka nekovinskih vključkov pri izdelavi jekla C45
L. Krajnc, G. Klančnik, P. Mrvar, J. Medved

Small-angle x-ray scattering spectra of iron-based magnetic fluids
Malokotno sipanje rentgenskega spektra magnetnih tekočin na osnovi železa
S. Rugmai, C. Sirisathitkul, K. Chokprasombat, P. Rangsanga, P. Harding, T. Srikhirin, P. Jantaratana

Microstructure of metal-matrix composites reinforced by ceramic microballoons
Mikrostruktura kompozitov s kovinsko osnovo, ojačano s keramičnimi mikrokroglicami
I. N. Orbulov, K. Májlinger

Optimization of multi-process parameters according to the surface quality criteria in the end milling of the AA6013 aluminum alloy
Optimizacija multiprocesnih parametrov v odvisnosti od kakovosti površine kot merila pri končnem rezkanju aluminijeve zlitine AA6013
H. Durmus

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Numerical and experimental analyses of the chemical heterogeneity of a solidifying heavy ductile-cast-iron roller
Numerična in eksperimentalna analiza kemijske heterogenosti strjevanja litega težko gnetljivega železnega valja
K. Stransky, F. Kavicka, B. Sekanina, J. Dobrovska, V. Gontarev

Investigation on the aging behaviour of the functionally gradient material consisting of boron carbide and an aluminum alloy
Raziskava ponašanja pri staranju funkcionalnih gradientnih materialov iz borovega karbida in aluminijeve zlitine
B. Sarikan, E. Balcý, M. Übeyli, N. Camuşcu

Setting a numerical simulation of filling and solidification of heavy steel ingots based on real casting conditions
Postavitev numerične simulacije polnjenja in strjevanja velikih jeklenih ingotov na podlagi realnih razmer pri ulivanju
M. Tkadleckova, P. Machovcak, K. Gryc, P. Klus, K. Michalek, L. Socha, M. Kovac

A study of the high-temperature interaction between synthetic slags and steel
Študij visokotemperaturne interakcije med sintetično žlindro in jeklom
K. Gryc, K. Stránský, K. Michalek, Z. Winkler, J. Morávka, M. Tkadlečková, L. Socha, J. Bažan, J. Dobrovská, S. Zlá

Development of a model for the internet portal "strength of materials"
Razvoj modela za internetni portal "trdnost materialov"
L. Globa, R. Novogrudska, I. Mamuzić

The influence of the heat-treatment regime on a fracture surface of nickel-based supperalloys
Vpliv toplotne obdelave na površino preloma superzlitin na osnovi niklja
A. Milosavljevic, S. Petronic, S. Polic-Radovanovic, J. Babic, D. Bajic

Upogibna trdnost korundne keramike: Primerjava različnih teoretičnih porazdelitev na osnovi eksperimentalnih podatkov
Bend strength of alumina ceramics: A comparison of different theoretical distributions on the basis of experimental data
M. Ambrožič, L. Gorjan

Crevice corrosion of stainless-steel fastening components in an indoor marine-water basin
Špranjska korozija pritrdilnih komponent iz nerjavnega jekla v notranjem bazenu z morsko vodo
M. Torkar, F. Tehovnik, M. Godec
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates