Materials and Technology 47 (2013) 1

 

Čestitka/Congratulations
F. Vodopivec

PREGLEDNI ČLANKI – REVIEW ARTICLES

Polyhydroxyalkanoates: biodegradable polymers and plastics from renewable resources
Polihidroksialkanoati: biorazgradljivi polimeri in plastike iz obnovljivih virov
M. Koller, A. Salerno, A. Muhr, A. Reiterer, G. Braunegg

Challenges and advantages of recycling wrought aluminium alloys from lower grades of metallurgically clean scrap
Recikliranje gnetnih aluminijevih zlitin iz nizkocenovnih vrst metalurško čistega odpadnega aluminija
V. Kevorkijan

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Graphite-flake carbon-black-reinforced polystyrene-matrix composite films deposited on glass-fiber woven fabrics as plane heaters
Kompozit polistirena, ojačan z grafitnimi luskami in sajami, nanesen na tkanino iz steklenih vlaken za ploščate grelnike
M. Erol, E. Çelik

Postopki priprave za proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov
The processes of preparation for the production of solid fuels from non-hazardous waste
J. Ekart, N. Samec, F. Kokalj, B. Polanec

Problems associated with a robot laser cell used for hardening
Problematika robotskega laserskega kaljenja
M. Babič, M. Milfelner, I. Belič, P. Kokol

A burnishing process based on the optimal depth of workpiece penetration
Postopek gladilnega valjanja na osnovi optimalne globine prodiranja v obdelovanec
Dj. Vukelic, D. Miljanic, S. Randjelovic, I. Budak, D. Dzunic, M. Eric, M. Pantic

Calculation of the lubricant layer for a coarse surface of a band and rolls
Izračun sloja maziva na grobi površini traku in valjev
D. Ćurčija, F. Vodopivec, I. Mamuzić

Structural and magnetic properties of cerium-doped yttrium-iron garnet thin films prepared on different substrates using the sol-gel process
Strukturne in magnetne lastnosti s cerijem dopirane itrij-železove garnetne tanke plasti, izdelane s sol-gel postopkom na različnih podlagah
Y. Öztürk, M. Erol, E. Çelik, Ö. Mermer, G. Kahraman, I. Avgin

Structural stability and electronic properties of AlCu3, AlCu2Zr and AlZr3
Stabilnost strukture in elektronske lastnosti AlCu3, AlCu2Zr in AlZr3
R. Cheng, X. Y. Wu

Synthesis of a Fe3O4/PAA-based magnetic fluid for Faraday-rotation measurements
Sinteza magnetne tekočine na osnovi Fe3O4/PAA za meritve Faradayeve rotacije
S. Küçükdermenci, D. Kutluay, I. Avgin

A new approach to evaluating the chemical micro-heterogeneity of a continuously cast steel slab
Nov način ocenjevanja kemijske mikroheterogenosti kontinuirno ulitih slabov
J. Dobrovská, F. Kavička, V. Dobrovská, K. Stránský, H. Francová

Heat-flux computation from measured-temperature histories during hot rolling
Računanje toplotnega toka na osnovi preteklih meritev temperature med vročim valjanjem
J. Ondrouskova, M. Pohanka, B. Vervaet

Thermal defunctionalization of an oxygen-plasma-treated polyethersulfone
Termična defunkcionalizacija polimera polietersulfona, obdelanega v kisikovi plazmi
M. Mozetič, A. Vesel

Diagnostics of the microstructural changes in sub-zero-processed Vanadis 6 P/M ledeburitic tool steel
Diagnostika sprememb mikrostrukture pri kriogeni obdelavi P/M ledeburitnega orodnega jekla Vanadis 6
J. Sobotová, P. Jurči, J. Adámek, P. Salabová, O. Prikner, B. Šuštaršič, D. Jenko

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Utilization of geopolymerization for obtaining construction materials based on red mud
Uporaba geopolimerizacije za pridobivanje gradbenega materiala na osnovi rdečega blata
M. Vukčević, D. Turović, M. Krgović, I. Bošković, M. Ivanović, R. Zejak

Analysis of process parameters for a surface-grinding process based on the Taguchi method
Analiza procesnih parametrov postopka brušenja površine s Taguchijevo metodo
M. K. Külekci

Characterization of an Cu-Cr-Zr alloy synthesized with the powder-metallurgy technique
Karakterizacija zlitine Cu-Cr-Zr, sintetizirane s tehniko prašne metalurgije
M. Ipek

Cutting-tool recycling process with the zinc-melt method for obtaining thermal-spray feedstock powder (WC-Co)
Postopek recikliranja orodij za rezanje z metodo taljenja v Zn za pridobivanje prahu WC-Co za termično nabrizgavanje
E. Altuncu, F. Ustel, A. Turk, S. Ozturk, G. Erdogan

Performance testing of an optical ground wire composite
Preizkušanje zmogljivosti kompozitnega podzemnega optičnega kabla
S. Karabay, E. A. Güven, A. T. Ertürk

Investigation of the cooling process with nanofluids according to ISO 9950 and ASTM D 6482 standards
Preiskava postopka ohlajanja v nanotekočini po standardih ISO 9950 in ASTM D 6482
J. Župan, D. Landek, T. Filetin

Analysis of the effects of metamaterials on the radio-frequency electromagnetic fields in the human head and hand
Analiza učinkov metamaterialov na radiofrekvenčno elektromagnetno polje v človeški glavi in roki
M. R. I. Faruque, M. T. Islam, N. A. N. Mohamed, B. Yatim, M. A. M. Ali

Possibilities for desulphurization of an alloy steel in a VOD device while using chemical heating
Možnost razžvepljanja legiranega jekla v VOD-napravi z izkoriščanjem kemijskega ogrevanja
K. Michalek, L. Čamek, K. Gryc, T. Huczala, V. Troszok

DOGODKI – EVENTS

Promocija študija in raziskav materialov
Promotion of study and research of materials
M. Torkar

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates