Materials and Technology 48 (2014) 1

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Electric-arc-furnace productivity optimization
Optimizacija produktivnosti elektroobločne peči
K. Stopar, M. Kovačič, P. Kitak, J. Pihler

Multiple regression modeling and prediction of the surface roughness in the WEDM process
Večkratno regresijsko modeliranje in napovedovanje hrapavosti površine pri postopku WEDM
M. K. Kulekci, A. Akkurt, U. Esme, I. Ozkul

Relationship between a bainitic structure and the hardness in the weld zone of the friction-stir welded X80 API-grade pipe-line steel
Odvisnost med bainitno mikrostrukturo in trdoto v področju zvara pri torno vrtilnem varjenju jekla X80 API za cevovode
H. Aydin

Ladle-nozzle opening and genetic programming
Odpiranje izlivka ponve s podžiganjem in genetsko programiranje
M. Kovačič, B. Jurjovec, L. Krajnc

Optimization of the die-sinking micro-EDM process for multiple performance characteristics using the Taguchi-based grey relational analysis
Optimiranje mikro-EDM-postopka pogrezanja orodja za določanje več značilnosti z uporabo Taguchijeve sive relacijske analize
A. Kadirvel, P. Hariharan

Prediction of the nugget size in resistance spot welding with a combination of a finite-element analysis and an artificial neural network
Napovedovanje področja pretalitve pri uporovnem varjenju s kombinacijo analize končnih elementov in umetnih nevronskih mrež
D. Afshari, M. Sedighi, M. R. Karimi, Z. Barsoum

Geopolymerization of low-grade bauxite
Geopolimerizacija revnega boksita
I. Nikolić, I. Janković - Častvan, J. Krivokapić, D. Ðurović, V. Radmilović, V. Radmilović

Synthesis of a-Al2O3 based foams with improved properties as catalyst carriers
Sintetizirane pene na osnovi a-Al2O3 z izboljšanimi lastnostmi kot nosilke katalizatorja
V. Nikolić, Ž. Kamberović, Z. Anđić, M. Korać, M. Sokić

Corrosion properties of different forms of carbon steel in simulated concrete pore water
Korozijske lastnosti različnih oblik jekel v simulirani porni vodi betona
A. Česen, T. Kosec, A. Legat, V. Bokan-Bosiljkov

Oxidation behavior of carbon-silicon and carbon-boron-silicon alloys derived from solvent-soluble silicon and boron-silicon-doped coal-tar pitches
Vedenje pri oksidaciji ogljik-silicijevih in ogljik-bor-silicijevih zlitin, pridobljenih iz raztopin premogove katranske smole, dopirane s topnim silicijem in bor-silicijem
X. Zuo, Z. Dong, W. Li, G. Yuan, Z. Cui, Y. Liu, X. Li

Failure-mode transition in resistance spot welded DP780 advanced high-strength steel: effect of loading conditions
Prehod vrste preloma uporovno točkasto varjenega naprednega visokotrdnostnega jekla DP780: vpliv razmer pri obremenjevanju
M. M. H. Abadi, M. Pouranvari

Artificial-neural-network prediction of hexagonal lattice parameters for non-stoichiometric apatites
Napovedovanje heksagonalnih mrežnih parametrov z umetno nevronsko mrežo
U. Kockan, F. Ozturk, Z. Evis

Determination of the notch factor for shafts under torsional stress with artificial neural networks
Uporaba umetnih nevronskih mrež za določanje faktorja zareznega učinka na gredeh, obremenjenih s torzijskimi napetostmi
M. T. Ozkan, C. Eldem, I. Sahin

Evaluation of the surface roughness and geometric accuracies in a drilling process using the Taguchi analysis
Ocena hrapavosti površine in geometrijske natančnosti postopka vrtanja z uporabo Taguchijeve analize
E. Kabakli, M. Bayramođlu, N. Geren

Comparison of NiTi orthodontic archwires and a determination of the characteristic properties
Primerjava ortodontskih lokastih žic NiTi in določitev značilnih lastnosti
J. Ferčec, M. Kos, M. Brunčko, I. Anžel, B. Glišić, E. Marković, R. Rudolf

Application of flame retardant microcapsules to polyester and cotton fabrics
Nanos mikrokapsul z zaviralcem gorenja na poliestrno in bombažno blago
B. Golja, B. Šumiga, B. Boh, J. Medved, T. Pušić, P. Forte Tavčer

Isothermal solidification during transient liquid-phase bonding of GTD-111/Ni-Si-B/GTD-111
Izotermno strjevanje med spajanjem GTD-111/Ni-Si-B/GTD-111 s prehodno tekočo fazo
M. Pouranvari

A new method for determining water adsorption phenomena on metal surfaces in a vacuum
Nova metoda za določanje adsorpcije vodne pare na kovinskih površinah v vakuumu
M. Sefa, J. Šetina, B. Erjavec

Assessing the stress fields in an injection-moulded undercut geometry during ejection supported by neural networks
Model napovedovanja napetosti v območju zaskočne geometrije termoplastičnega izdelka z nevronskimi mrežami
B. Florjanič, U. Božič, B. Zafošnik

TEM study of dislocations in duplex stainless steel
Študija dislokacij v dupleksnem nerjavnem jeklu s presevno elektronsko mikroskopijo
D. Jenko, S. Mandziej, C. Toffolon-Masclet, B. Šuštaršič, M. Jenko

Hot rolling of the superaustenitic stainless steel AISI 904L
Vroče valjanje superavstenitnega nerjavnega jekla AISI 904L
F. Tehovnik, B. Žužek, B. Arh, J. Burja, B. Podgornik

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

The effect of heat treatments on the solid-particle erosion behavior of the aluminum alloy AA2014
Vpliv toplotne obdelave zlitine AA2014 na vedenje pri eroziji s trdnimi delci
S. Karabay

Influence of non-metallic inclusions on the formation of hot cracks in the weld and heat-affected zone
Vpliv nekovinskih vključkov na nastanek vročih razpok v zvaru in toplotno vplivani coni
B. Zorc, M. Imamović, L. Kosec, B. Kosec, A. Nagode

DOGODKI – EVENTS
Šolski center Škofja Loka končal investiciji v skupni vrednosti 5,5 milijona evrov

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates