Materials and Technology 49 (2015) 2

 

Editor’s Preface / Predgovor urednika
M. Torkar

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Pitting corrosion of TiN-coated stainless steel in 3 % NaCl solution
Jamičasta korozija nerjavnega jekla s prevleko TiN v 3-odstotni raztopini NaCl
I. Kucuk, C. Sarioglu

Design of a wideband planar antenna on an epoxy-resin-reinforced woven-glass material
Širokopasovna ploskovna antena na epoksi smoli, ojačani s steklenimi vlakni
R. Azim, M. T. Islam

Influence of the strain rate on the PLC effect and acoustic emission in single crystals of the CuZn30 alloy compressed at an elevated temperature
Vpliv hitrosti deformacije na pojav PLC in akustično emisijo monokristalov zlitine CuZn30, stiskane pri povišani temperaturi
W. Ozgowicz, B. Grzegorczyk, A. Pawełek, A. Piątkowski, Z. Ranachowski

Determination of elastic-plastic properties of Alporas foam at the cell-wall level using microscale-cantilever bending tests
Določanje elastičnih in plastičnih lastnosti pene Alporas na ravni celične stene z upogibnimi preizkusi z mikroskopsko iglo
T. Doktor, D. Kytyř, P. Koudelka, P. Zlamal, T. Fila, O. Jiroušek

Electrochemical behavior of biocompatible alloys
Elektrokemijsko vedenje biokompatibilnih zlitin
I. Petrašova, M. Losertova

Preparation and thermal stability of ultra-fine and nano-grained commercially pure titanium wires using CONFORM equipment
Priprava komercialne ultradrobne in nanozrnate Ti-žice z opremo CONFORM in njena termična stabilnost
T. Kubina, J. Dlouhy, M. Kover, M. Domankova, J. Hodek

Estimation of the thermal contact conductance from unsteady temperature measurements
Določanje kontaktne toplotne prevodnosti iz neravnotežnega merjenja temperature
J. Kvapil, M. Pohanka, J. Horsky

Potentiodynamic and XPS studies of X10CrNi18-8 steel after ethylene oxide sterilization
Potenciodinamične in XPS analize jekla X10CrNi18-8 po sterilizaciji z etilen oksidom
W. Walke, J. Przondziono

TEM replica of a fluoride-miserite glass-ceramic glaze microstructure
TEM-replike mikrostrukture steklokeramične fluor-mizeritne glazure
J. Ma. Rincon, R. Casasola

Experimental analysis and modeling of the buckling of a loaded honeycomb sandwich composite
Eksperimentalna analiza in modeliranje upogibanja obremenjenega satastega sendvičnega kompozita
A. Bentouhami, B. Keskes

Fatigue behaviour of X70 steel in crude oil
Vedenje jekla X70 pri utrujanju v surovi nafti
Ľ. Gajdoš, M. Šperl, J. Bystriansky

Use of Larson-Miller parameter for modeling the progress of isothermal solidification during transient-liquid-phase bonding of IN718 superalloy
Uporaba Larson-Millerjevega parametra za modeliranje izotermnega strjevanja pri spajanju z vmesno tekočo fazo superzlitine IN718
M. Pouranvari, S. M. Mousavizadeh

Effect of severe air-blast shot peening on the wear characteristics of CP titanium

Vpliv intenzivnega površinskega kovanja s peskanjem z zrakom na obrabne lastnosti CP-titana
A. C. Karaoglanli

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Finite-element minimization of the welding distortion of dissimilar joints of carbon steel and stainless steel
Uporaba končnih elementov za zmanjšanje popačenja oblike pri varjenju ogljikovega in nerjavnega jekla
E. Ranjbarnodeh, M. Pouranvari, M. Farajpour

Magnesium-alloy die forgings for automotive applications
Izkovki iz magnezijevih zlitin za avtomobilsko industrijo
M. Madaj, M. Greger, V. Karas

Resistance to electrochemical corrosion of the extruded magnesium alloy AZ80 in NaCl solutions
Odpornost ekstrudirane magnezijeve zlitine AZ80 proti elektrokemijski koroziji v raztopini NaCl
J. Przondziono, E. Hadasik, W. Walke, J. Szala, J. Michalska, J. Wieczorek

Microwave-assisted hydrothermal synthesis of Ag/ZnO sub-microparticles
Hidrotermična sinteza podmikrometrskih delcev Ag/ZnO z mikrovalovi
L. Munster, P. Bažant, M. Machovsky, I. Kuřitka

Determination of the cause of the formation of transverse internal cracks on a continuously cast slab
Ugotavljanje vzrokov za nastanek notranjih prečnih razpok v kontinuirno ulitem slabu
Z. Franěk, M. Masarik, J. Šmid

Effective preparation of non-linear material models using a programmed optimization script for a nurimerical simulation of sheet-metal processing
Učinkovita priprava nelinearnih modelov materiala s programiranim optimizacijskim zapisom za numerično simulacijo obdelave pločevine
M. Urbanek, F. Tikal

Neutralization of waste filter dust with CO2
Nevtralizacija odpadnega filtrskega prahu s CO2
A. Kračun, I. Anžel, L. Fras Zemljič, A. Stergaršek

The influence of the morphology of iron powder particles on their compaction in an automatic die
Vpliv morfologije delcev železovega prahu na njegovo sposobnost za avtomatsko enoosno stiskanje
B. Šuštaršič, M. Godec, Č. Donik, I. Paulin, S. Glodež, M. Šori, M. Ratej, N. Javornik

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates