Materials and Technology 50 (2016) 2

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Corrosion behavior and the weak-magnetic-field effect of aluminum packaging paper
Vpliv šibkega magnetnega polja na korozijo aluminijeve embalažne folije
N. Zazi, J.-P. Chopart, A. Bilek

Characteristics of the AlTiCrN+DLC coating deposited with a cathodic arc and the PACVD process
Značilnosti AlTiCrN+DLC prevleke, nanešene s katodnim oblokom in PACVD postopkom
K. Lukaszkowicz, E. Jonda, J. Sondor, K. Balin, J. Kubacki

Implicit numerical multidimensional heat-conduction algorithm parallelization and acceleration on a graphics card
Paralelizacija in pospešitev implicitnega numeričnega večdimenzijskega algoritma prevajanja toplote na grafični kartici
M. Pohanka, J. Ondroušková

Magnetic properties and microstructure of a bulk amorphous Fe61Co10Ti3Y6B20 alloy, fabricated as rods and tubes
Magnetne lastnosti in mikrostruktura masivne amorfne zlitine Fe61Co10Ti3Y6B20 v obliki palic in cevi
M. Nabiałek, K. Bloch, K. Szlązak, M. Szota

Effect of the skin-core morphology on the mechanical properties of injection-moulded parts
Vpliv morfologije skorja-jedro na mehanske lastnosti vbrizganih delov
E. Hnatkova, Z. Dvorak

Recrystallization behaviour of a nickel-based superalloy
Obnašanje superzlitine na osnovi niklja pri rekristalizaciji
P. Podany, Z. Novy, J. Dlouhy

Estimation of the number of forward time steps for the sequential Beck approach used for solving inverse heat-conduction problems
Ugotavljanje števila vnaprejšnjih časovnih korakov za sekvenčni Beckov približek pri reševanju problemov inverzne toplotne prevodnosti
J. Komínek, M. Pohanka

Enhanced stability and electrochemical performance of a BaTiO3/PbO2 electrode via a layer obtained with layer electrodeposition
Izboljšana stabilnost in elektrokemijska zmogljivost elektrode BaTiO3/PbO2, izdelane z elektrodepozicijo plast na plast
G. Muthuraman, K. Karunakaran, I. S. Moon

Deformation behaviour of amorphous Fe-Ni-W/Ni bilayer-confined bulk metallic glasses
Obnašanje deformiranega, amorfnega, na dve plasti omejenega kovinskega stekla Fe-Ni-W/Ni
H. K. Lau, N. Yip, S. H. Chen, W. Chen, K. C. Chan

Synergistic effect of organic- and ceramic-based ingredients on the tribological characteristics of brake friction materials
Sinergističen vpliv sestavin z organsko in keramično osnovo na tribološke značilnosti materialov za torne zavore
R. Ertan

Optimization of the parameters for the surfactant-added EDM of a Ti–6Al–4V alloy using the GRA-Taguchi method
Optimizacija površinsko aktivnih mešanih EDM parametrov na Ti-6Al-4V zlitini z uporabo GRA-Taguchi metode
M. Kolli, K. Adepu

Determination of the cutting-tool performance of high-alloyed white cast iron (Ni-Hard 4) using the Taguchi method
Določanje zmogljivosti rezalnih orodij na močno legiranem belem litem železu (Ni-Hard 4) z uporabo Taguchi metode
D. Kir, H. Öktem, M. Çöl, F. Gül Koç, F. Erzincanli

Use of the ABI technique to measure the mechanical properties of aluminium alloys: effect of chemical composition on the mechanical properties of the alloys
Uporaba tehnike ABI za merjenje mehanskih lastnosti aluminijevih zlitin: vpliv kemijske sestave na mehanske lastnosti zlitin
M. Puchnin, O. Trudonoshyn, O. Prach

Fe-Zn intermetallic phases prepared by diffusion annealing and spark-plasma sintering
Fe-Zn intermetalne faze, pripravljene z difuzijskim žarjenjem in s sintranjem v iskreči plazmi
P. Pokorný, J. Cinert, Z. Pala

High-temperature oxidation of silicide-aluminide layer on the TiAl6V4 alloy prepared by liquid-phase siliconizing
Visokotemperaturna oksidacija plasti silicid-aluminid, pripravljene s silikoniziranjem s tekočo fazo zlitine TiAl6V4
T. F. Kubatík

Characterization and kinetics of plasma-paste-borided AISI 316 steel
Karakterizacija in kinetika plazma boriranja s pasto jekla AISI 316
R. Chegroune, M. Keddam, Z. Nait Abdellah, S. Ulker, S. Taktak, I. Gunes

Investigation of the adhesion and wear properties of borided AISI H10 steel
Preiskava adhezije in obrabnih lastnosti boriranega jekla AISI H10
I. Gunes, M. Ozcatal

The effects of cutting conditions on the cutting torque and tool life in the tapping process for AISI 304 stainless steel
Vpliv pogojev rezanja na moment pri rezanju in zdržljivost navojnega vreznika pri vrezovanju notranjih navojev v nerjavno jeklo AISI 304
G. Uzun, I. Korkut

STROKOVNI ČLANEK – PROFESSIONAL ARTICLE

Chemical synthesis and densification behavior of Ag/ZnO metal-matrix composites
Obnašanje Ag/ZnO kompozita s kovinsko osnovo pri kemijski sintezi in zgoščevanju
M. Ardestani

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates