Materials and Technology 50 (2016) 3

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Experimental verifications and numerical thermal simulations of automobile lamps
Eksperimentalna preverjanja in numerične toplotne simulacije avtomobilskih žarometov
M. Guzej, J. Horsky

Tensile and compressive tests of textile composites and results analysis
Natezni in tlačni preizkusi tekstilnih kompozitov in analiza rezultatov
K. Kunc, T. Kroupa, R. Zemčík, J. Krystek

Deformation behaviour of a natural-shaped bone scaffold
Obnašanje naravno oblikovanega ogrodja kosti pri deformaciji
D. Kytýř, T. Doktor, O. Jiroušek, T. Fíla, P. Koudelka, P. Zlámal

Printed microstrip line-fed patch antenna on a high-dielectric material for C-band applications
Tiskana mikrotrakasta linijsko napajana krpasta antena na visoko dielektričnem materialu za uporabo v C-pasu
Md. M. Islam, M. R. I. Faruque, M. F. Mansor, M. T. Islam

Compressive properties of auxetic structures produced with direct 3D printing
Stiskanje struktur materialov z negativnim Poissonovim razmerjem, proizvedenih z neposrednim tridimenzionalnim tiskanjem
P. Koudelka, O. Jiroušek, T. Fíla, T. Doktor

Model of progressive failure for composite materials using the 3D Puck failure criterion
Model postopnega popuščanja kompozitnega materiala z uporabo Puckovega tridimenzionalnega kriterija porušitve
L. Bek, R. Zemčík

Physicochemical properties of a Ti67 alloy after EO and steam sterilization
Fizikalno kemijske lastnosti zlitine Ti67 po EO in parni sterilizaciji
W. Walke, M. Basiaga, Z. Paszenda, J. Marciniak, P. Karasinski

Surface properties of a laser-treated biopolymer
Lastnosti površine biopolimera, obdelanega z laserjem
I. Michaljaničova, P. Slepička, S. Rimpelova, P. Sajdl, V. Švorčík

Analyzing the heat-treatment effect on the mechanical properties of free-cutting steels
Analiza vpliva toplotne obdelave na mehanske lastnosti avtomatnih jekel
M. K. Kulekci, U. Esme, F. Kahraman, R. Ozgun, A. Akkurt

Analysis of the cutting temperature and surface roughness during the orthogonal machining of AISI 4140 alloy steel via the Taguchi method
Analiza temperature rezanja in hrapavosti površine s Taguchi metodo pri ortogonalni strojni obdelavi legiranega jekla AISI 4140
A. R. Motorcu, Y. Isik, A. Kus, M. C. Cakir

Weldability of Ti6Al4V to AISI 2205 with a nickel interlayer using friction welding
Preizkušanje varivosti pri varjenju s trenjem Ti6Al4V in AISI 2205 z vmesno plastjo niklja
I. Kirik

Effect of activated flux and nitrogen addition on the bead geometry of borated stainless-steel GTA welds
Vpliv aktiviranega topila in dodatka dušika na geometrijo kopeli pri GTA zvarih boriranega nerjavnega jekla
G. R. Kumar, G. D. J. Ram, S. R. Koteswara Rao

Microstructural evolution during the transient liquid-phase bonding of dissimilar nickel-based superalloys of IN738LC and NIMONIC 75
Razvoj mikrostrukture med spajanjem s prehodno tekočo fazo neenakih superzlitin na osnovi niklja IN738LC in NIMONIC 75
M. G. Khakian, S. Nategh, S. Mirdamadi

Workability behaviour of Cu-TiB2 powder-metallurgy preforms during cold upsetting
Preoblikovalnost Cu-TiB2 predoblik izdelanih z metalurgijo prahov med hladnim kovalnim preizkusom
S. Gadakary, A. Kumar Khanra, M. J. Davidson

Effects of extrusion shear on the microstructures and a fracture analysis of a magnesium alloy in the homogenized state
Vplivi striženja med iztiskanjem homogenizirane magnezijeve zlitine na mikrostrukturo in na analizo preloma
H. J. Hu, Z. Sun, D. F. Zhang

FSW welding of Al-Mg alloy plates with increased edge roughness using square pin tools of various shoulder geometries
FSW varjenje plošč iz Al-Mg zlitine s povečano hrapavostjo robov z orodjem s kvadratno konico in različno geometrijo bokov
S. Balos, L. Sidjanin, M. Dramicanin, D. Labus Zlatanovic, A. Antic

Improvement of selective copper extraction from a heat-treated chalcopyrite concentrate with atmospheric sulphuric-acid leaching
Izboljšanje selektivne ekstrakcije bakra iz toplotno obdelanega koncentrata halkopirita z luženjem z žvepleno kislino na zraku
E. Uzun, M. Zengin, I. Atilgan

Homogenization of an Al-Mg alloy and alligatoring failure: alloy ductility and fracture
Homogenizacija Al-Mg zlitine in krokodiljenje: duktilnost zlitine in prelom
E. Romhanji, T. Radetić, M. Popović


STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Assessment of tubular light guides with respect to building physics
Ocena cevastih vodnikov svetlobe glede na gradbeno fiziko
F. Vajkay, D. Bečkovský, V. Tichomirov

Creep behaviour of a short-fibre C/PPS composite
Vedenje kratkih vlaken C/PPS kompozitov pri lezenju
T. Fíla, P. Koudelka, D. Kytýř, J. Hos, J. Šleichrt

Increasing micro-purity and determining the effects of the production with and without vacuum refining on the qualitative parameters of forged-steel pieces with a high aluminium content
Povečanje mikročistoče in določitev učinka proizvodnje, z vakuumskim rafiniranjem ali brez, na kvalitativne parametre kovanega jekla z visoko vsebnostjo aluminija
V. Kurka, J. Pindor, J. Kosňovská, Z. Adolf

Use of the ABI technique to measure the mechanical properties of aluminium alloys: effect of heat-treatment conditions on the mechanical properties of alloys
Uporaba ABI tehnike za merjenje mehanskih lastnosti aluminijevih zlitin: vpliv pogojev toplotne obdelave na mehanske lastnosti zlitin
O. Trudonoshyn, M. Puchnin, O. Prach

Investigation of the effect of holding time and melt stirring on the grain refinement of an A206 alloy
Preiskava vpliva časa zadrževanja in mešanja taline na zmanjšanje velikosti zrn zlitine A206
N. Akar, Z. Tanyel, K. Kocatepe, R. Kayikci

Investigating the influence of cutting speed on the tool life of a cutting insert while cutting DIN 1.4301 steel
Preiskava vpliva hitrosti rezanja na zdržljivost vložka za rezanje pri rezanju jekla DIN 1.4301
R. Dubovská, J. Majerík, R. Čep, K. Kouřil

NiAl intermetallic prepared with reactive sintering and subsequent powder-metallurgical plasma-sintering compaction
Reakcijsko sintranje in zgoščevanje s plazemskim sintranjem NiAl intermetalne zlitine
A. Michalcová, D. Vojtěch, T. F. Kubatík, P. Novák, P. Dvořák, P. Svobodová, I. Marek

Microscopic characterization and particle distribution in a cast steel matrix composite
Mikroskopska karakterizacija in razporeditev delcev v kompozitu z matrico litega jekla
A. Kračun, M. Torkar, J. Burja, B. Podgornik

A comparison of as-welded and simulated heat affected zone (HAZ) microstructures
Primerjava mikrostrukture toplotno vplivanega področja varjenega in simuliranih vzorcev
R. Celin, J. Burja, G. Kosec

Degradation of an AISI 304 stainless-steel tank
Degradacija rezervoarja iz AISI 304 nerjavnega jekla
M. Torkar, I. Paulin, B. Podgornik

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates