Materials and Technology 51 (2017) 4

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Mechanical properties of laminated steel-based composite materials fabricated by hot rolling
Mehanske lastnosti slojev jekla, osnovanega na kompozitnih materialih, izdelanih z vročim valjanjem
T. Kubina, J. Nacházel

Properties and structures of bulk metallic glasses based on magnesium
Lastnosti in struktura masivnega kovinskega stekla na osnovi magnezija
A. Kiljan, R. Nowosielski, R. Babilas

Mechanical and tribological properties of nanofilled phenolic-matrix laminated composites
Mehanske in tribološke lastnosti fenolnih matric v kompozitih, pridobljenih z nanotehnologijo
G. Pelin, C.-E. Pelin, A. Ştefan, I. Dincă, E. Andronescu, A. Ficai, R. Truşcă

Mechanisms of hardness increase for composite surface layers during laser gas nitriding of the Ti6Al4V alloy
Mehanizmi povečanja trdote površinskih slojev kompozitov zlitine Ti6Al4V med lasersko-plinskim nitriranjem
A. Lisiecki

Study of the properties and structure of selected tool steels for cold work depending on the parameters of heat treatment
Študija lastnosti in strukture izbranih orodnih jekel za hladno oblikovanje v odvisnosti od toplotne obdelave
M. Kuřík, J. Lacza, T. Vlach, J. Sobotová

Influence of a cryogenic treatment on the fracture toughness of an AISI 420 martensitic stainless steel
Vpliv podhlajevanja na lomno žilavost martenzitnega nerjavečega jekla AISI 420
G. Prieto, W. R. Tuckart, J. E. Perez Ipińa

Predictive model and optimization of processing parameters for plastic injection moulding
Model za napovedovanje in optimizacijo procesnih parametrov pri brizganju plastike
D. Kramar, D. Cica

Chromium-based oxidation-resistant coatings for the protection of engine valves in automotive vehicles
Prevleke na osnovi kroma, odporne proti oksidaciji, kot zaščita ventilov motorja pri avtomobilih
M. Drożdż, K. Kyzioł, Z. Grzesik

Carbide distribution based on automatic image analysis for cryogenically treated tool steels
Prikaz porazdelitve karbidnih delcev v orodnih jeklih, obdelanih s podhlajevanjem s pomočjo avtomatske analize slik
P. Jimbert, M. Iturrondobeitia, J. Ibarretxe, R. Fernandez-Martinez

Effects of an Al2O3 nano-additive on the performance of ceramic coatings prepared with micro-arc oxidation on a titanium alloy
Učinki Al2O3 nanododatka na titanovo zlitino pri izvedbi keramičnih prevlek, pripravljeno z mikroobločno oksidacijo
Ç. Demirbaş, A. Ayday

Oxidation of molybdenum by low-energy oxygen-ion bombardment
Oksidacija molibdena z nizkoenergetskim kisikovim ionskim obstreljevanjem
I. Jelovica Badovinac, I. Kavre Piltaver, I. Šarić, R. Peter, M. Petravić

A carbon-nanotubes counter electrode for flexible dye-sensitized solar cells
Elektroda iz ogljikovih nanocevk za tankoplastne barvno občutljive sončne celice
A. Drygała, L. A. Dobrzański, M. Prokopiuk vel Prokopowicz, M. Szindler, K. Lukaszkowicz, M. Domański

Porous HA/Alumina composites intended for bone-tissue engineering
Porozni HA/Aluminijevi kompoziti, namenjeni za nadomestno uporabo pri kostnem tkivu
E. Bartonickova, J. Vojtisek, J. Tkacz, J. Porizka, J. Masilko, M. Moncekova, L. Parizek

Comparison of the physicochemical properties of Al2O3 layers applied to the surfaces of cpTi and the Ti6Al7Nb alloy using the ALD method
Primerjava fizikalno-kemijskih lastnosti Al2O3 plasti, nanešenih na cpTi površine in zlitino Ti6Al7Nb z uporabo ALD metode
M. Basiaga, M. Staszuk, T. Tański, A. Hyla, W. Walke, C. Krawczyk

Impact toughness of laser-welded butt joints of the new steel grade Strenx 1100MC
Udarna žilavost lasersko varjenih čelnih spojev pri novolegiranem jeklu Strenx 1100MC
A. Kurc-Lisiecka

Fabrication and optimum conditions of a superhydrophobic surface using a facile redox reaction and a solution-immersion method on zinc substrates
Izdelava in optimalni pogoji za superhidrofobno površino z uporabo redoks reakcije in z metodo potopitve v raztopino cinkovih substratov
S. Wei, F. Ma, W. Li, H. Li, M. Ruan, Z. Yu, W. Feng

Experimental analysis of the influence of concrete curing on the development of its elastic modulus over time
Eksperimentalna analiza vpliva utrjevanja betona na razvoj modula elastičnosti v daljšem časovnem obdobju
D. Kocáb, M. Králíková, P. Cikrle, P. Misák, B. Kucharczyková

Effect of particles size on the mechanical properties of SiC-reinforced aluminium 8011 composites
Vpliv velikosti delcev na mehanske lastnosti s SiC ojačanih aluminijevih 8011 kompozitov
N. Ashok, P. Shanmughasundaram

Increasing the wear resistance of Al-Mg components using thermal-spray coatings
Povečevanje odpornosti Al-Mg komponent proti obrabi z uporabo toplotno napršenih prevlek
R. Lukauskaitë, O. Černašëjus, J. Škamat, S. Asadauskas, A. Ručinskienë, R. Kalpokaitë-Dičkuvienë, N. Višniakov

Formation of Ni-Ti intermetallics during reactive sintering at 800–900 °C
Oblikovanje NiTi intermetalnih zlitin med reaktivnim sintranjem pri 800–900 °C
P. Novák, V. Vojtěch, Z. Pecenová, F. Průša, P. Pokorný, D. Deduytsche, C. Detavernier, A. Bernatiková, P. Salvetr, A. Knaislová, K. Nová, L. Jaworska

Effect of tool geometry and welding parameters on the microstructure and static strength of the friction-stir spot-welded DP780 dual-phase steel sheets
Vpliv geometrije orodja in parametrov varjenja na mikrostrukturo in statično trdnost torno vrtilnega točkovnega varjenja dvofazne jeklene pločevine DP780
O. Abedini, E. Ranjbarnodeh, P. Marashi

Characterization of structural materials by spherical indentation
Karakterizacija strukturnih materialov pri sferičnem vtiskovanju
J. Čech, P. Haušild, O. Kovářík

ZrMoN films on 304 stainless steel as bipolar plates for PEMFCs using physical-vapor-deposition (PVD) technology
ZrMoN prevleke na nerjavnem jeklu 304 kot bipolarne plošče za PEMFC-je z uporabo tehnologije nanašanja iz parne faze (PVD)
C.-B. Zheng, X. Chen

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates