Materials and Technology 52 (2018) 4

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Corrosion resistance of superhydrophilic and superhydrophobic TiO2/epoxy coatings on AISI 316L stainless steel
Korozijska odpornost superhidrofilnih in superhidrofobnih TiO2/epoksi prevlek na nerjavnem jeklu AISI 316L
A. Kocijan, M. Conradi, Č. Donik

Simulation-aided investigation of the effect of a pre-forming process on the initiation of cracks, the required forging forces and material flowlines for mining ground support clamps’ manufacture using the hot-forging technique
S simulacijo podprta raziskava vpliva procesa predoblikovanja na nastanek razpok, zahtevanih sil kovanja in linij tečenja pri sponah rudarskih podpor, izdelanih z vročim kovanjem
I. Kilerci, O. Culha

Preparation and photo-electrochemical performance of TiO2 nanotube arrays for water splitting modified with CuO via a simple method
Enostavna metoda priprave množice s CuO modificiranih TIO2 nanocevk za postopek razcepljanja vode ter njihove fotoelektrokemične lastnosti
H. Dong, Q. Liu, Y. He

Influence of samarium on the microstructure and mechanical properties of Mg-Y-Zn-Zr alloys
Vpliv samarija na mikrostrukturo in mehanske lastnosti Mg-Y-Zn-Zr zlitin
W. Wang, Y. Qiu, J. Jia, X. Yan, W. Zhang

Hydrothermal synthesis of Mn-doped TiO2 with a strongly suppressed photocatalytic activity
Hidrotermalno sintentiziran z Mn dopiran TiO2 z močno inhibirano fotokatalitsko aktivnostjo
M. Lešnik, D. Verhovšek, N. Veronovski, M. Gračner, G. Dražić, K. Žagar Soderžnik, M. Drofenik

Synthesis of MoS2 by treating molybdenum in H2S plasma
Sinteza MoS2 z obdelavo molibdena v plazmi H2S
A. Vesel, R. Zaplotnik, N. Gaillard

Characterization of the structure and performance of Ce3+ exchanged lix molecular sieves
Karakterizacija strukture in lastnosti Ce3+ izmenjalnih lix molekularnih sit
M. Jiang, M. Zhu, C. Deng, J. Ma, Q. Duan, M. Shi, W. Gao

Influence of different casting conditions and the filtering process on the electrical resistance of Al-alloy 99.7
Vpliv različnih pogojev litja in procesa filtriranja na električno upornost Al-zlitine 99.7
T. Poženel Kovačič, M. Petrič, V. Bratuš, M. Vončina

Characterization of a porous nickel-titanium alloy produced with self-propagating high-temperature synthesis
Karakterizacija porozne nikelj-titanove zlitine, izdelane s spontano napredujočo visokotemperaturno sintezo
G. Tosun, M. Kilic, L. Ozler, N. Tosun

Synthesis and efficient photocatalytic activity of Ag-nanoparticles-decorated mesoporous TiO2 spheres
Sinteza in učinkovita fotokatalitična aktivnost mezoporoznih TiO2 kroglic, dekoriranih z Ag nanodelci
S. Cui, Y. Li, H. Zhao, N. Li, X. Li, G. Li

Investigation of tribological behavior of AA8011-ZrB2 in-situ cast-metal-matrix composites
Raziskava triboloških lastnosti in-situ litega kompozita s kovinsko osnovo AA8011-ZrB2
M. S. B. Munivenkatappan, A. Veeramani, D. Muthukannan

Numerical investigation of heat transfer on the outer surface of polymeric hollow fibers
Numerična raziskava prenosa toplote na zunanji površini votlih polimernih vlaken
E. Bartuli, M. Raudensky

Effect of rheological properties of materials on their treatment with ultrasonic cavitation
Vpliv reoloških lastnosti materialov na njihovo obdelavo z ultrazvočno kavitacijo
I. Bernyk, O. Luhovskyi, I. Nazarenko

The coating of a NiTi alloy has a greater impact on the mechanical properties than the acidity of saliva
Oplaščenje NiTi zlitine ima večji vpliv na njene mehanske lastnosti kot kislost sline
D. Pop Acev, V. Katic, G. Turco, L. Contardo, S. Spalj

Using thermomechanical treatments to improve the grain growth of new-generation ODS alloys

Uporaba termomehanske obdelave za izboljšanje rasti zrn nove generacije ODS zlitin
O. Khalaj, H. Jirková, B. Mašek, P. Hassasroudsari, T. Studecký, J. Svoboda

High-efficiency perovskite solar cells improved with low-cost orthorhombic Cu2ZnSnS4 as the hole-transporting layer
Visoko učinkovite perovskitne sončne celice, izboljšane z nizkocenovnim ortorombskim Cu2ZnSnS4, delujočim kot transportna plast za praznine
Y. Zuo, L. Chen, W. Jiang, B. Liu, C. Zeng, M. Li, X. Shi

Characterization of AZ31B magnesium alloy joints welded with a Nd:YAG laser
Karakterizacija zvarnega spoja magnezijeve zlitine AZ31B, izdelanega z Nd:YAG laserjem
H. Liu, J. Zhou, Y. Chen, T. Li, X. Jiao, Y. Yang, T. Lin, K. Cheng

Effect of Y2O3 and ZrO2 on the microstructure and mechanical properties of nano-ODS 21Cr-9Mn-6Ni steels
Vpliv Y2O3 in ZrO2 na mikrostrukturo in mehanske lastnosti nano-ODS 21Cr-9Mn-6Ni jekel
P. K. Kumar, N. V. Sai, A. G. Krishna

Effect of heat pre-treatment and extrusion on the structure and mechanical properties of WZ21 magnesium alloy
Vpliv toplotne obdelave in iztiskovanja na strukturo in mehanske lastnosti magnezijeve zlitine WZ21
D. Dvorský, J. Kubásek, D. Vojtìch, M. Čavojský, P. Minárik

Heat-transfer enhancement of nanofluids in a car radiator
Izboljšanje prenosa toplote nanotekočin v avtomobilskem radiatorju
T. Ganesan, P. Seeni Kannan

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates