Materials and Technology 53 (2019) 3

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Microstructure evolution and fracture analysis of hot-rolled explosive-welded 06Cr13/Q345R composites
Razvoj mikrostrukture in lomna analiza kompozita, nastalega iz eksplozijsko zvarjenih materialov 06Cr13 in Q345R
H. Li, G. Zhao, J. Li, L. Ma, Q. Huang, Y. Li

Thermal, optical characterization and Judd-Ofelt analysis of Nd3+-doped BaO-TeO2-B2O3 glasses
Termalno optična karakterizacija in Judd-Ofeltova analiza BaO-TeO2-B2O3 stekel, dopiranih z Nd3+
H. Wen, J. Zhang, Q. Yao, L. Liu, W. Dong, J. Li, J. Wang

The mechanical behaviour of new long-span hollow-core roofs based on aluminum alloy honeycomb panels
Mehansko obnašanje novih streh z votlimi jedri iz satastih panelov za velike razpone, izdelanih na osnovi aluminijevih zlitin
C. Zhao, J. Ma, S. Du

Roll wear modeling using genetic programming – industry case study
Modeliranje obrabe valjev z genetskim programiranjem – primer iz industrije
M. Kovačič, A. Mihevc, M. Terčelj

Influence of ZrB2 on the microstructural characteristics of AA6082/ZrB2 composites
Vpliv ZrB2 na mikrostrukturne karakteristike AA6082/ZrB2 kompozitov
A. Manikandan, M. Sundaram Omkumar, V. Mohanavel

The effect of wood ash on the mechanical properties of rubber compounds
Vpliv lesnega pepela na mehanske lastnosti gumijastih zmesi
Ş. Bülbül, N. Akçakale, M. Yaşar, H. Gökmeşe

Characterization of red mud/metakaolin-based geopolymers as modified by Ca(OH)2
Karakterizacija geopolimerov na osnovi zmesi rdečega blata in metakaolina, modificiranih s Ca(OH)2
I. Bošković, M. Vukčević, S. Nenadović, M. Mirković, M. Stojmenović, V. Pavlović, L. Kljajević

Experimental investigation for the optimization of the WEDM process parameters to obtain the minimum surface roughness of the Al 7075 aluminium alloy employed with a zinc-coated wire using RSM and GA
Eksperimentalna raziskava optimizacije procesnih parametrov žične erozije s cinkom oplaščene Cu žice za zagotovitev minimalne površinske hrapavosti Al zlitine 7075 z uporabo postopkov RSM in GA
J. Shanthi, M. Raman, T. Ramasamy

Integrated statistical methodology for optimizing the machining parameters in SiC powder mixed – EDDSG process to machine Ti6Al4V
Integrirana statistična metodologija za optimiziranje parametrov brušenja površine Ti6Al4V zlitine z EDDSG procesom v mešanici s SiC prahom
M. Modi, G. Agarwal

Application of a molecular dynamics simulation and an ab-initio calculation in composite material R&D: a literature analysis
Uporaba simulacij molekularne dinamike in ab-initio izračunov v razvoju in raziskavah kompozitnih materialov: analiza literature
L. Yao, Q. Feng

Microstructure and properties of a titanium carbide reinforced coating on grey iron applied with laser cladding
Mikrostruktura in lastnosti s titanovim karbidom ojačane prevleke na sivi litini, izdelane z laserskim pretaljevanjem
J. Ding, Y. Liu, L. Zhu, L. Zhou, Y. Li

Study on compressive behavior and failure mechanism of a composite energy-saving wall made of recycled-concrete bricks
Študija mehanizmov poškodb in porušitve zaradi tlačnih obremenitev kompozitnih energijsko-izolacijskih sten, izdelanih iz opek na osnovi recikliranega betona
J. Li, W. Chen, R. Zhu, Y. Liu, Z. Zhou

Isothermal oxidation behavior of electrospark deposited NiCrAlY coatings on a Ni-based single-crystal superalloy
Izotermična oksidacija med elektroiskrilnim nanašanjem NiCrAlY prevleke na monokristal Ni superzlitine
C. Guo, T. Liang, F. Lu, Z. Liang, S. Zhao, J. Zhang

Experimental investigation of LM25 alloy reinforced with SiC, Gr and MOA particles
Eksperimentalne raziskave na Al zlitini LM25, ojačani z delci SiC, grafita in pepela Moringe
D. Manickam, S. Kumar Velukkudi Santhanam, K. Sivagnanam

Characterization of new filler additions affecting the mechanical strength of concrete
Karakterizacija dodajanja novih polnil, ki vplivajo na mehansko trdnost betona
M. Małek, M. Jackowski, W. Życiński, M. Wachowski

Using the modified strip yield model for crack growth under variable amplitude loading in AA 2124 and AA 7475
Uporaba modificiranega SYM za rast razpok v zlitinah AA 2124 in AA 7475 pri različnih pogojih izmeničnih obremenitev
J. Šedek, R. Rùžek

Process factors affecting deposition rate of TiN coating on a machine component
Vplivni procesni faktorji hitrosti nanosa TiN prevleke na strojni element
C. Saikaew

Effects of fabrication parameters on the oxidation resistance of wood/phenolic resin carbon composites
Vpliv parametrov izdelave na oksidacijsko odpornost ogljikovih kompozitov na osnovi lesa in fenolne smole
Y. Tao, P. Li

Microstructural changes in cement mortar due to an alkali-carbonate reaction
Spremembe mikrostrukture cementne malte zaradi alkalno-karbonatne reakcije
P. Štukovnik, V. Bokan Bosiljkov, M. Marinšek

Effect of B4C addition on the microstructure, hardness and dry-sliding-wear performance of AZ91 composites produced with hot pressing
Vpliv dodatka B4C na mikrostrukturo, trdoto in suho drsno obrabo vroče stiskanih kompozitov AZ91
T. Özdemir Öge, M. Öge, V. Murat Yilmaz, F. Banu Özdemir

Modification of non-metallic inclusions with rare-earth metals in 50CrMoV13-1 steel
Modifikacija nekovinskih vključkov s kovinami redkih zemelj v jeklu 50CrMoV13-1
B. Šuler, J. Burja, J. Medved

Infection risk analysis of 101 silver-coated endoprostheses
Analiza tveganja za okužbo pri 101 posrebrenih endoprotezah
B. Mavčič, D. Martinčič, M. Špiler, V. Antolič

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates