Materials and Technology 53 (2019) 5

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Fabrication and simulation of feedstock for titanium-powder injection-molding cortical-bone screws
Izdelava in simulacija vhodne surovine za injekcijsko brizganje vijaka na osnovi titanovega prahu za kortikalno kost
L. Urtekin, A. Genç, F. Bozkurt

A system for the multi-channel transcutaneous stimulation of the auricular nerve
Sistem za večkanalno transkutano stimulacijo ušesne veje živca vagusa
J. Rozman, A. Bartolič, A. Ibrahim Maiga, S. Ribarič

Experimental investigation of the cavitation erosion of a flat aluminum part using a sonotrode test device
Eksperimentalna raziskava kavitacijske erozije ploščatih delov iz aluminija z uporabo sonotroda
H. Dursun, G. Sevilgen, M. İhsan Karamangil

Corrosion behavior of 304L stainless steel in a B-Li coolant for a nuclear power plant
Korozija nerjavnega jekla 304L v bor-litijevem hladilu za jedrsko elektrarno
Z. Tian, L. Song, K. Fang, G. Lin, H. Zhou

Evaluation of high-temperature-induced damage to concrete
Ovrednotenje visokotemperaturno induciranih poškodb betona
B. Zhang, S. Wu, Q. Guo, P. Zhang, R. Yao, Y. Chen

Effects of processing parameters on the microstructure and mechanical properties of Al–Si–Cu alloy after vacuum suction casting
Vpliv procesnih parametrov na mikrostrukturo in mehanske lastnosti zlitine Al–Si–Cu po vakuumskem sesalnem litju
K. Yu, T. He, Y. Huo, S. Chen, T. Pan, X. Dong

Fabrication of mems-based electrothermal microactuators with additive manufacturing technologies
Izdelava elektrotermičnih aktuatorjev na osnovi mikro-elektronsko-mehanskih sistemov, izdelanih z dodajnimi tehnologijami
I. Ertugrul, N. Akkus, H. Yuce

Effect of solution treatment on gamma-prime recovery in a creep-damaged directionally solidified Ni superalloy
Vpliv raztopnega žarjenja na popravo faze g’ v direktno strjeni in zaradi lezenja poškodovani Ni superzlitini
J. Xiao, W. Tang, Q. Nan, S. Gao, Y. Li, J. Zhang

Corrosion performance of steel in blended cement pore solutions
Korozijska odpornost jekla v pornih vodah iz mešanih cementov
M. Hren, T. Kosec, A. Legat, V. Bokan-Bosiljkov

Evolution in electrochemical performance of Co(OH)2 electrodeposited on nickel foam as high-performance supercapacitors with applied potential and Co(NO3)2 concentration
Razvoj elektro-kemičnih lastnosti električno nanešenega Co(OH)2 na nikljevo peno z uporabo električnega potenciala in koncentracije Co(NO3)2 kot visokokvalitetnega super-kondenzatorja
Z. Lu, J. Li, W. Jia, Y. Jiang, Y. Juan

Investigation of photoneutron contamination from the 18-MV photon beam in a medical linear accelerator
Raziskava fotonevtronskih poškodb zaradi obsevanja z 18 MV curkom fotonskih žarkov v medicinskem linearnem pospeševalniku
O. Karaman, A. Güneş Tanır, C. Karaman

Oxidation behavior of HT9 steel in 700 °C – 900 °C steam
Oksidacija jekla HT9 v vodni pari s temperaturo med 700 °C in 900 °C
H. Zhang, H. Chen, M. Zhao, R. Tang

Research on the quality of the welded joint of aluminium alloy sheet AA6082-T6 using FSW, MIG and TIG methods
Raziskave kakovosti varjenega spoja pločevine iz aluminijeve zlitine AA6082-T6, z metodami FSW, MIG in TIG
N. Šibalić, M. Vukčević

Cellular automata simulation of the dynamic recrystallization of the TC4 alloy during hot compression
Simulacija dinamične rekristalizacije zlitine TC4 med vročim stiskanjem na osnovi celičnih avtomatov
F. Han, Y. Wang, R. Chen, Q. Gao, Y. Wang

Phase-pure mullite proppant from calcined flint clay with a dolomite content
Fazno čisti mulitni propanti iz kalcinirane kremenove gline z vsebnostjo dolomita
M. Qin, Y. Wu, K. Wang, Y. Tian, G. Li

Effect of Nb on the properties of a large-sized grinding ball
Vpliv Nb na lastnosti velikih krogel za drobljenje
M. Song, G. Zheng, R. Wang, Y. Pu, B. Wang, Y. Tian

Microstructure evolution and property changes of Al-Si-Cu alloy by controlling directional solidification parameters
Razvoj mikrostrukture in sprememba lastnosti zlitine Al-Si-Cu s kontroliranjem parametrov direktnega strjevanja
X. Yi, T. He, Y. Huo, S. Chen, Y. Xu, A. Y. Mahamane Sani

Significance of the radiographic parameters in the diagnosis and treatment of a bony impingement of the elbow
Pomen radiografskih parametrov v diagnozi in pri zdravljenju kostne utesnitve komolca
U. Meglič, O. Zupanc

Wear-resistant single-phase high-entropy alloy coatings prepared on TI6AL4V with laser cladding
Obrabno obstojna enofazna visoko-energijska prevleka, nanešena z laserskim navarjanjem na osnovo iz zlitine Ti6Al4V
Y. Juan, J. Li, Y. Jiang, W. Jia, Z. Lu

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates