Materials and Technology 32 (1998) 3/4

 

Specifična poraba toplote kot funkcija storilnosti potisne peči
Specific Heat Consumption as a Function of Pusher Furnace Throughput
T. Kolenko, B. Glogovac, A Jaklič, D. Mikec

Vpliv laserskega površinskega pretaljevanja na zaostale napetosti v tankih ploščah
Influence of Laser Surface Remelting Conditions on Residual Stresses in Thin Plates
J. Grum, R. Šturm

Toplotna obdelava aluminijeve zlitine AlCuMgPb (AA2030) med indirektnim iztiskovanjem
Heat Treatment of Free-Cutting AlCuMgPb (AA2030) Alloy During Indirect Extrusion
A. Smolej, V. Dragojević, I. Kverh, M. Soković

Mikrostruktura in lastnosti površine nizkoogljičnega jekla po obdelavi z laserjem
Microstructure and Properties of Low-Carbon Steel After the Laser Surface Treatment
S. Spruk, A. Rodič, B. Praček

Opis krivulj tečenja jekel z različnimi matematičnimi modeli
The Description of True Stress - True Strain Curves by Different Mathematical Models
B. Arzenšek, D. Skobir, B. Kosec, D. Kmetič

Vpliv toplotne obdelave na mikrostrukturo in trdoto jekla X20CrMoV121
The Influence of Heat Treatment on Microstructure and Hardness of X20CrMoV121 Steel
D. A. Skobir, F. Vodopivec, B. Arzenšek

Malociklična nosilnost pri ležajih z utrjeno površino
Low Cycle Carrying Capacity of Bearings with Hardened Rolling Layer
R. Kunc, I. Prebil, M. Torkar

Analiza mikrostrukture kompozitov AlSi7-SiC, izdelanih po postopku tiksotropnega ulivanja
The Microstructure Analysis of AlSi7-SiC Composites Made by Thixocasting Process
R. Rudolf, A. Križman

Reakcije med debeloplastno plastjo PLZT in korundno podlago
Reactions Between PLZT Thick Film and Alumina Substrate
J. Holc, M. Hrovat, M. Kosec

Študij kompatibilnosti anodnega materiala in elektrolita za visokotemperaturne gorivne celice; vpliv začetne sestave prahov in temperature sintranja na mikrostrukturne lastnosti
Compatibility of Anode and Electrolite Materials for Solid Oxide Fuel Cells; Influence of Precorsor Compositions and Sintering Temperatures on Microstructure Characteristics
M. Marinšek, J. Maček

Merilnik namagnetenosti s tresočim se vzorcem (VSM)
Construction of the VSM for Magnetisation Measurements
F. Dimc, D. Fefer

Vpliv pospešenega staranja na mehanske lastnosti plošč iz mineralnih vlaken
The Influence of Accelerated Ageing on the Mechanical Properties of Mineral-Wool Boards
V. Ducman, V. Apih, M. Kovačević, A. Sever-Škapin

Korundna keramika za spajanje s kovino
Alumina Ceramics for Ceramic to Metal Seals
A. Šventner Kosmos, L. Belič

Sinteza termoplastičnega poliuretana na osnovi polibutadiendiola
Polybutadienediol Based Synthesis of Thermoplastic Polyurethane
D. Škrjanc, I. Dimitrievski, T. Malavašič

Kontrolirana sinteza polimetilmetakrilata s fosforjevim iniciatorjem
Controlled Synthesis of Polymethylmetacrylate with Phosphorous Initiator
I. Poljanšek, A. Šebenik

Prepletene polimerne mreže za površinsko dodelavo usnja
Interpenetrating Polymer Networks as Materials for Leather Finishing
A. Anžlovar, I. Anžur, T. Malavašič

Kopolimerizacija anilina in m-aminobenzensulfonske kisline
Ring-Sulfonated Polyaniline
I. Mav, M. Žigon, T. Malavašič, A. Šebenik

Opredelitev poliuretanov z izključitveno kromatografijo
Characterization of Polyurethanes by Size Exclusion Chromatography
E. Žagar, M. Žigon, T. Malavašič

Pregled stanja pri recikliranju polimernih materialov
An Overview of the State of Polymer Recycling
A. Kržan

Praktične izkušnje pri uporabi orodja za mrežno planiranje pri terminskem planiranju proizvodnje
Practical Production Planing by Means of Netplanning Tools
M. Mrak, T. Ljubič, T. Kern

Termična obdelava nerjavnega jekla za gradnjo UVV sistemov
Thermal Treatment of Stainless Steel for UHV Systems
V. Nemanič, T. Bogataj

Vpliv polimernih materialov na atmosfero v miniaturnih hermetičnih relejih
Influence of the Polymer Materials on the Atmosphere in the Miniature Hermetic Relays
L. Koller, M. Mozetič, K. Požun, M. Bizjak, S. Vrhovec

Nizkotemperaturna redukcija tankih oksidnih plasti na kontaktni zlitini Fe60Ni40
Low Temperature Reduction of Thin Oxide Layers on Fe60Ni40 Contact Alloy
M. Mozetič, T. Sladič, B. Praček

Naprševanje platine na polimerno podlago
Pt Thin Film Deposition on the Polymer Substrate
K. Požun, L. Koller, L. Irmančnik B., M. Remškar, B. Praček

Zakaj poka jeklo pri kaljenju?
Why Steel Cracks by Quenching?
F. Legat
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates