Materials and Technology 32 (1998) 6

 

Surface Segregation Studies of Selenium on FeSiAl Alloy
Raziskave površinske segregacije selena na FeSiAl zlitini
M. Jenko, J. Fine, Ð. Mandrino

Recrystallization of Non-oriented Electrical Steel Sheet Alloyed with TIN
Recristalizacija neorientirane elektro pločevine legirane s kositrom
M. Godec, M. Jenko

Comparison of Steel and Aluminium Behaviour as Materials for Rings and Wheels
Primerjava jekla in aluminija kot materialov za obroče in kolesa
E. V. Binkevich, V. B. Shynkarenko, F. Vodopivec, I. Mamuzić

Reactive Wetting Between Molten Al Alloy and Ceramic Particles
Reakcijsko omakanje keramičnih delcev z raztaljenimi aluminijevimi zlitinami
V. M. Kevorkijan

Fatigue Properties of Low Carbon Steel Strengthened by Static or Dynamic Work Hardening
Utrujenostne lastnosti maloogljičnega jekla utrjenega s statično in dinamično deformacijo
J. Michel, J. Hidveghy, I. Mamuzić, M. Bursák

Investigation on Yield Stress and Strain Ageing of Structural Steels
Raziskave napetosti tečenja in deformacijskega staranja konstrukcijskih jekel
F. Vodopivec, J. Vojvodič Tuma

Non-Invasive Methods for the Estimation of Creep Properties of Heat-resistant Steels
Neporušna metoda za določanje lastnosti toplotno obstojnih jekel pri deformaciji z lezenjem
F. Dobeš, K. Milička

Effects of Impurities in Alloy 800 on the Grain Boundary Diffusion and High Temperature Creep
Vpliv nečistoč v Alloy 800 na difuzijo po mejah zrn in na visoko temperaturno lezenje
J. Lindemann, K. Hennesen, C. Derder, H. Viefhaus, H. J. Grabke

Alloy 31 - A High Alloyed Ni-Cr-Mo Steel - Properties and Applications for the Process Industry
Alloy 31 - Visoko legirano Ni-Cr-Mo jeklo - Lastnosti in aplikacije za procesno industrijo
R. Mast, I. Rommerskirchen, L. Schambach, U. Brill

IR and X-Ray Photoelectron Spectroscopy of V2O5, TiO2 and V/Ti-Oxide Sol-gel Derived Films
Infrardeča in rentgenska fotoelektronska spektroskopija V2O5 in TiO2-oksidnih sol-gel filmov
Ð. Mandrino, M. Jenko, A. Šurca, B. Orel

Decarburization Mechanism of Fe-Si-Al Alloy with Antimony Addition
Mehanizem razogljičenja zlitine Fe-Si-Al, legirane z antimonom
D. Steiner Petrovič, M. Jenko, V. Gontarev, H. J. Grabke

Experimental Study of Steel Behaviour in Process of Mushy State Deformation
Eksperimentalni študij procesa deformacije jekla v kašastem stanju
J. Horsky, M. Raudensky, P. Kotrbáček, B. Šarler

Probability Function of Fatigue Crack Growth in Case of Material Overloading
Verjetnostna funkcija utrujenostnega širjenja razpoke v primeru preobremenitve materiala
N. Gubeljak, J. Legat

Rare Earth Perovskite-Type Oxides as Gas Sensors
Oksidi redkih zemelj perovskitnega tipa za plinske senzorje
G. Gusmano, E. Traversa

Calculation of the Curie Temperature in the System Nd2Fe17-xAlx
Izračun Curiejeve temperature v sistemu Nd2Fe17-xAlx
M. Komelj, S. Kobe

High Coercivities in HDDR Processed Sm-Fe-Ta-N Magnets
Visoke koercitivnosti Sm-Fe-Ta-N magnetov dobljenih po HDDR
K. Žužek, P. J. McGuiness, S. Kobe
Correlations Between Fatigue and Variations in Material Constants of PLZT Ceramics
Korelacije med utrujanjem in spremembami materialnih konstant PLZT-keramike
A. Levstik, V. Bobnar, Z. Kutnjak, M. Kosec

PP Fibers Spun with the Addition of Paraffin Oil
PP vlakna izdelana z dodatkom parafinskega olja
A. Demšar, F. Sluga

Characterization of Pd-Cu/g-Al2O3 Catalysts by XPS and Catalytic Measurements
Karakterizacija Pd-Cu/g-Al2O3 katalizatorjev z XPS metodo in kinetičnimi testi
J. Batista, A. Pintar, Ð. Mandrino, M. Jenko

Behavior of Platinum Stimulating Electrodes in Physiological Media
Obnašanje platinastih stimulacijskih elektrod v fiziološkem mediju
J. Rozman, B. Pihlar, M. Jenko

Preparation of Al Based Composite Reinforced with Fine Dross Particles
Pridobivanje kompozitov na osnovi aluminija, diskontinuirano ojačanih z delci aluminijeve žlindre
V. M. Kevorkijan, B. Šuštaršič, M. Torkar, G. Chiarmetta

Characterization of Hard Protective Coatings Based on (Cr,Ta)N
Karakterizacija trdih zaščitnih prevlek na osnovi (Cr,Ta)N
M. Čekada, P. Panjan, B. Navinšek, F. Cvelbar

A Study of Hydration of Cement Pastes by Reflection of Ultrasonic Shear Waves. Part I: Apparatus, Experimental Method and Application Examples
Študij hidratacije cementnih past z odbojem strižnega ultrazvočnega valovanja. Prvi del: naprava, merilna metoda, primeri aplikacij
M. I. Valič, J. Stepišnik

Energy and Mass Distributions of Ions During Deposition of TiN by Triode Ion Plating in BAI 730 M
Energijske in masne porazdelitve ionov med depozicijo TiN v triodnem sistemu BAI 730 M
M. Maček, B. Navinšek, P. Panjan, S. Kadlec

Influence of Higher Manganese Content in Hot Metal on Lining
Vpliv večje vsebnosti mangana v grodlju na oblogo
D. Pihura
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates