Materials and Technology 33 (1999) 3/4

 

Uporaba površinske analitske tehnike HRAES pri raziskavah jekel
Use of surface analytical technique HRAES in steel industry
M. Jenko, Dj. Mandrino

Vpliv vsebnosti molibdena na biokompatibilnost nerjavnega jekla
The effect of molybdenum content on the biocompatibility of stainless steel
A. Frontini, I. Milošev, B. Pihlar

Določanje izvora in starosti arheološkega stekla s preiskavo primarnih surovin
Definition of the origin and age of archaeological glass based on the investigation of the raw materials
S. Šturm, B. Mirtič

Keramični materiali za visokotemperaturne gorivne celice s trdnim elektrolitom – SOFC
Ceramic materials for high temperature solid oxide fuel cells (SOFC)
M. Hrovat, J. Holc, S. Bernik

Sinteza stranskoverižnih tekočekristaliničnih poliuretanov z elektrostatskimi interakcijami
Synthesis of side-chain liquide crystalline polyurethanes with electrostatic interactions
A. Mirčeva, M. Žigon

Polimerne membrane za ločevanje krvi; kemijska modifikacija njihove površine
Polymeric membranes for blood separation; chemical modification of their surfaces
V. Nežmah, I. Kukovičič, Č. Stropnik

Raziskave modificiranih kompozitov iz polipropilena in talka
Investigations of modified polypropylene and talc composites
M. Denac, V. Musil, M. Makarovič, Č. Stropnik

Ternarni sistem polisulfon/dimetilacetamid: voda; formiranje membrane po mokrem postopku fazne inverzije
Ternary system poly(sulphone)/dimethylacetamide: water; formation of membrane by wet phase inversion
V. Kaiser, Č. Stropnik

Alkoksidna sol-gel sinteza in luminescenčne lastnosti SiO2:Eu
Alkoxide sol-gel synthesis and luminescent properties of SiO2:Eu
L. Županc-Mežnar, R. Cerc-Korošec, P. Bukovec, G. Sorce

Študij pojavov na površini nerjavnega jekla pri termični obdelavi v vakuumu
Study of surface reactions on stainless steel during thermal treatment in vacuum
V. Nemanič, J. Kovač, B. Praček, M. Jenko, Dj. Mandrino

Oplemenitenje orodij za stiskanje kovinskih prahov
Surfacing of tools for metallic powder compaction
M. Torkar, V. Leskovšek, B. Šuštaršič, B. Navinšek, B. Bračko

Vpliv mase jekla in vrste sredstev za gašenje na mehanske lastnosti jekla
Effects of quenching agent and mass of steel on their mechanical properties
J. Grum, S. Božič, R. Lavrič

Struktura in mikrostruktura jeklenih peskov, narejenih v Abrasivu Muta
Structure in microstructure of cast steel abrasives made in Abrasiv Muta
R. Rudolf, A. Križman, T. Bončina

Merjenje sil med potiskanjem in vlečenjem Al-palic
Measurement of forces during extrusion and drawing of Al rods
P. Cvahte, V. Dragojevič, P. Fajfar, T. Rodič

Spreminjanje mineralne sestave zasipne mešanice iz elektrofiltrskega pepela in industrijskih odpadkov pri hidrataciji in strjevanju
The change of mineral composition in mixture of fly ash and industrial waste in the process of hydration and consolidation
M. Bole, R. Maretić, A. Štimulak, U. Bajželj
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates