Materials and Technology 33 (1999) 5

 

Optimizacija legiranja jekla z uporabo računalniškega programskega paketa ALLOY-PRO®
The solution of alloying problems using the computer added program package ALLOY-PRO®
B. Koroušić

The exploatation of friction forces for improving the rolling processes
Izkoriščanje tornih sil za izboljšanje procesa valjanja
S. M. Juchkov, A. P. Lochmatov, I. Mamuzić, E. V. Binkevich, V. B. Shynkarenko

Odpornost proti lezenju pri visokolegiranem kromovem jeklu pri temperaturah 650 do 800°C
Creep resistance of high-alloyed chromium steel in temperature range 650 to 800°C
D. A. Skobir, F. Vodopivec

Rast železovega monokristala
Iron single crystal growth
M. Godec, M. Jenko

Kompoziti na osnovi aluminija v avtomobilski industriji - 1. del: Razvoj materiala
Aluminium-based composites for the automotive application - Part 1: Development of the material
V. M. Kevorkijan

Kompoziti na osnovi aluminija v avtomobilski industriji - 2. del: Razvoj izdelkov
Aluminium-based composites for the automotive application - Part 2: Development of automotive components
V. M. Kevorkijan

Kovanje jekla v poltoplem stanju
Forging of steel in intermediate temperature range (Warm forging)
F. Legat

Meritve in kontrola tehnoloških parametrov valjanja
Measurements and control of technological rolling parameters
P. Fajfar, R. Turk

Daljinski nadzor potisne peči
Remote monitoring of pusher-type furnace
A. Jaklič, T. Kolenko, B. Glogovac

Konstitucija ternarnega sistema Al-Ti-B v aluminijevem kotu
Constitution of the ternary system Al-Ti-B in the aluminium-rich corner
F. Zupanič, S. Spaić, A. Križman

Načini preprečevanja raztapljanja neravnotežnih trdnih faz v večfaznih mešanicah s talino
Prevention of dissolving of inequilibrial solid primary phases in semisolid mixtures
G. Lojen, I. Anžel, A. Križman

Numerična simulacija taljenja v dvodimenzionalni kotanji
Numerical simulation of melting in two-dimensional cavity
J. Mencinger, B. Šarler

Integriteta površin pri laserskem pretaljevanju siluminov
Surface integrity in laser remelting of silumins
J. Grum, S. Božič

Vpliv kompleksantov in proteinov na korozijo nerjavnega jekla in njegovih komponent
Effect of complexing agents and proteins on corrosion of stainless steel and its components
A. Minovič, I. Milošev, B. Pihlar

Applications of pulsed USWR method for materials studies
Uporaba pulzne USWR metode v raziskavah materialov
M. I. Valič, J. Stepišnik

Priprava stabilne vodne suspenzije ZnO
Preparation of stable aqueous suspension of ZnO
A. Degen, M. Kosec

Študij sekundarnih interakcij v polarnih kavčukih z mehaničnimi sredstvi: primer mešanicCR/TPU
Study of secondary interactions in polar rubbers by mechanical means: example of CR/TPU blends
I. Dimitrievski, Z. Šušterič

Študij kovinskih materialov z metodo ERDA
ERDA studies of metals
B. Zorko, M. Budnar, M. Mozetič, F. Runovc, P. Pelicon, A. Pregelj

Vpliv razmer pri razprševanju taline na lastnosti jeklenega granulata
Influence of atomising conditions on the properties of a high-carbon cast steel shot
F. Zupanič, T. Bončina, A. Križman, R. Rudolf

Vpliv sušenja titanovega gela na karakteristike kalciniranega TiO2
Influence of the drying of titanium gel on the characteristics of calcined TiO2
Z. Kanduč, B. Novosel, M. Marinšek, J. Maček

Toplotne razmere v kalcinacijski komori za pečenje anod
Temperature distribution in the anode baking furnace
F. Zupanič, A. Šibila

Visokoporozne granule iz odpadnega stekla
High porosity granules produced from waste glass
V. Ducman, M. Kovačević

Preskušanje in vrednotenje glin glede na uporabo za proizvodnjo različnih keramičnih izdelkov
Testing of clays and evaluation of the results regarding their use for the production of different ceramic products
M. Kovačević, V. Ducman, N. Vižintin

Preiskava tankih večplastnih kovinskih struktur v področju ohmskega kontakta tranzistorja z metodo AES
AES investigation of thin multilayer metallic structures in transistor ohmic contact area
B. Praček
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates