Materials and Technology 34 (2000) 6

 

Absorption and diffusion of hydrogen in steels
Absorpcija in difuzija vodika v jeklih
H. J. Grabke, E. Riecke

The transferability of fracture-mechanics parameters to fracture performance evaluation of welds with mismatching
Prenosljivost parametrov mehanike loma za ocenitev lomne sposobnosti trdnostno razlicnih zvarov
M. Toyoda, Z. Praunseis

Corrosion of Al/SiC metal-matrix composites
Korozija kompozitov Al/SiC
M. Tandler, B. Šuštaršic, L. Vehovar, M. Torkar

Presentation methods of textures measurements
Nacini predstavitve teksturnih meritev
M. Godec, M. Jenko

Mikrostrukturne raziskave jekla X20CrMoV121
Investigation of the microstructure of X20CrMoV121 steel
D. A. Skobir, F. Vodopivec, L. Kosec, S. Spaic, B. Markoli

Primerjava lomne žilavosti TVP, izmerjene pri dveh vrstah majhnih preizkušancev
Comparison of HAZ fracture toughness measured by two types of small scale specimens
V. Gliha, T. Vuherer, B. Ule, J. Vojvodic-Tuma

Tribološke lastnosti jekla nitriranega v plazmi in prekritega z DLC-prevleko
Tribological properties of DLC-coated plasma-nitrided steel
B. Podgornik, J. Vižintin, V. Leskovšek, H. Ronkainen, K. Holmberg

IR spektroskopska raziskava vpliva dodatka železa na elektrokromne lastnosti V2O5
IR spectroscopic investigation of the influence of iron additions on the electrochromic properties of V2O5
A. Šurca Vuk, B. Orel

Scrap-based steel production and recycling of steel
Proizvodnja jekla iz jeklenega odpadka
D. Janke, L. Savov, H.-J. Weddige, E. Schulz

Sodobne tehnologije pri proizvodnji kvalitetnih jekel v Metal-Ravne
Advanced technologies for the production of high-quality steels at Metal-Ravne
B. Koroušic, A. Rozman, F. Tehovnik

Študij razpokljivosti v hladnem v vecvarkovnem varu, grajenem s postopkom varjenja pod praškom
A study of the cold cracking in multi-pass weld metal made by a submerged-arc welding process
Z. Praunseis, M. Toyoda

Analiza temperaturnega polja na delovni površini orodja za tlacno litje z uporabo termografije
Temperature-field analysis on the working surface of a die-casting die using thermography
B. Kosec, B. Težak, L. Kosec, J. Kopac, J. Vojvodic Tuma

Experimental investigation of the stability of particulate dispersoid suspensions in aluminum and magnesium melts
Raziskave stabilnosti suspenzije keramicnih delcev v Al in Mg talinah
V. M. Kevorkijan

The diffusion growth of carbide layers on steel surfaces
Difuzijska rast karbidne plasti na površini jekla
B. Matijevic, M. Stupnišek

Investigation of the abrasive wear resistance of carburised and boron-enriched protective layers exposed to different stresses
Raziskava odpornosti naogljicenih in boriranih slojev proti abrazivni obrabi zaradi razlicne obremenitve
V. Marušic, B. Grizelj, I. Vitez

The control of cracks in pressure vessels exposed to aggressive media
Kontrola razpok v posodah pod pritiskom za agresivne medije
I. Vitez, I. Budic, S. Sebastijanovic

Razvoj vakuumske transferne tehnike za serijsko procesiranje kanalnih fotopomnoževalk
Development of vacuum transfer technique for batch processing of channel photomultipliers
B. Erjavec
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates