Materials and Technology 35 (2001) 1/2

 

The effect of silicon and copper on the precipitation hardening of sheets of A 6XXX-series alloy
Vpliv silicija in bakra na izločilno utrditev pločevin iz zlitin vrste A 6XXX
D. G. Eskin, M. L. Kharakterova

Characterisation of A 6082 aluminum alloy after thixoforming
Karakterizacija ulite aluminijeve zlitine A 6082 po postopku "thixo"
M. Cabibbo, E. Evangelista, S. Spigarelli, E. Cerri

The influence of the surface roughness on the drawing parameters of aluminum-alloy auto-body sheets
Vpliv hrapavosti površine na vlečne lastnosti aluminijevih pločevin za avtomobilsko karoserijo
K. Delijić, M. Mišović

Forming aspects of high-strength Al-Mg alloy sheet
Oblikovalne značilnosti visoko trdnih AlMg pločevin
E. Romhanji, D. Glišić, V. Milenković

Thixoforming - a near net shaping process
Postopek natančnega oblikovanja "thixo"
P. Kapranos, P. J. Ward, H. V. Atkinson, D. H. Kirkwood

Al-Si copper alloys for bearings
Ležaji zlitin AlSi z bakrom
P. Szarvasy, J. Petrík, J. Cubek

Vpliv pogojev strjevanja na mikrostrukturo zlitin in kompozitov s sestavo AlSi17Cu5
Influence of solidification conditions on the microstructure of Al 17wt.%Si 5wt.%Cu alloys and composites
G. Lojen, I. Anžel, A. Križman

Tehnologija toplega stiskanja jeklenih prahov in lastnosti sintranih jeklenih izdelkov
The warm compaction of iron-based powders and the properties of sintered steel products
B. Šuštaršič, M. Torkar, B. Glogovac, A. Jaklič, M. Godec, B. Arzenšek, D. Pelc, M. Jelenko, D. Dujmovič2, J. Medved

Vpliv umetnih površinskih napak na dinamično trdnost materiala na prehodu temena vara
The influence of artificial surface defects on the fatigue strength of material at the weld toe
V. Gliha

Vpliv reparaturnih zvarov na lastnosti zvarnega spoja
Influence of repair welds on the weld-joint properties
T. Vuherer, D. Rojko, V. Gliha

Lomna žilavost "over-matched" zvarnega spoja, izmerjena na velikih in majhnih preizkušancih
Fracture toughness of over-matched weld joint measured on large and small scale specimens
D. Rojko, T. Vuherer, V. Gliha

Lasersko podprto merjenje oblike zvarov
Laser-supported measurements of the weld shape
D. Bračun, J. Možina

Pregled merilnih metod za sprotno spremljanje usmerjenega strjevanja inženirskih materialov
A review of measurement methods for in-situ monitoring of directionally solidified engineering materials
M. Brunčko, I. Anžel

Optodinamska analiza pulznih laserskih obdelovalnih procesov z Nd:YAG-laserjem
Optodynamic analysis of pulsed-laser processing with a Nd:YAG laser
S. Strgar, J. Možina

Primerjava obrabnih delcev polietilena in poliacetala, izoliranih iz tkiva ob izoelastičnih kolčnih protezah
Comparison of polyacetal and polyethylene wear particles isolated from periprosthetic tissues of isoelastic prostheses
A. Minovič, I. Milošev
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates