Materials and Technology 35 (2001) 5

 

The influence of microstruture on fracture toughness of vacuum heat treated HSS AISI M2
Vpliv mikrostrukture na lomno žilavost vakuumsko toplotno obdelanega hitroreznega jekla M2
V. Leskovšek, B. Ule, B. Liščić

Visokotemperaturna oksidacija kompozita Cu-C
High-temperature oxidation of a Cu-C composite
R. Rudolf, I. Anžel, A. Križman9

Lasersko čiščenje kot optodinamski proces
Laser cleaning as an optodynamic process
V. B. Bregar, J. Možina

Adapting the HDDR process and NdFeB-based permanent-magnet alloys for factory production
Produkcija NdFeB magnetov s postopkom HDDR, prirejenim za industrijsko uporabo
P. J. McGuiness, S. Kobe, I. Škulj

Priprava kompozitov ni-ysz z uporabo gel-precipitacijske metode: vpliv reakcijskih pogojev na morfološke lastnosti svežih gel-precipitatov ter kemijsko sestavo končnih kompozitov Ni-YSZ
Preparation of NI-YSZ composites by the gel-precipitation method: morphological characteristics of intermediates and chemical composition of Ni-YSZ composites
M. Marinšek, J. Maček

Modifikacije izotaktičnega polipropilena s stirenskimi blok-kopolimeri
Modification of isotactic polypropylene with styrene block-copolymers
M. Denac, V. Musil, M. Makarovič

Karakteristike magnetronskega ionizacijskega merilnika s hladno katodo v visokovakuumskem (VV) in ultra visokovakuumskem (UVV) področju
Characteristics of a magnetron cold-cathode ionization gauge in the high-vacuum (HV) and ultra high-vacuum (UHV) ranges
B. Erjavec, J. Šetina, L. Irmančnik-Belič

Določevanje vsebnosti vodika v avstenitnem nerjavnem jeklu
Determination of the hydrogen content in austenitic stainless-steel
B. Zajec, V. Nemanič

A novel process for the neutralization of NaOH at an aluminium semimanufactures production facility
Nov nevtralizacijski postopek NaOH pri proizvodnji aluminijevih polizdelkov
M. Renko

Termomehanska obdelava zobatih vencev
A termo-mehanical heat treatment of starter ring gears
D. Vodeb, V. Hrnčič, F. Grešovnik, S. Hrnčič, P. Ribič

Ekonomski učinki predelave stranskih produktov recikliranja odpadnega aluminija in aluminijeve žlindre v tržno zanimive in okolju neškodljive izdelke
The economics of converting aluminum wastes into valuable and environmetally friendly products
V. Kevorkijan

Zlep - zahrbtna in prepogosta napaka varilcev
Incomplete fusion - a treacherous and too- frequent weld defect produced by welders
J. Tušek, G. Rihar, M. Rojc

Lasersko varjenje lakirane bakrene žice na priključnice elektromotorja
Laser welding of varnished copper wire on an electromotor connection
A. Babnik, B. Zajec, J. Možina

Ugotavljanje poškodb vrvnih prižemk in analiza vzrokov njihovega nastanka
An assessment of the damage to ropeway clips and an analysis of the source of the damage
Ž. Bajt, V. Kuhar, A. Legat, M. Leban, J. Gomboc

Termična analiza spontano kodranih polipropilenskih vlaken
Thermal analyses of self-crimped polypropylene fibers
A. Demšar, F. Sluga

Vibracijsko dušilne lastnosti butilnih vulkanizatov
Vibration damping properties of butyl vulcanizates
Č. Šilar, P. Munih, Z. Šušterič

Ultra-visokovakuumski sistem za naparevanje organskih polprevodnikov
Ultra-high-vacuum system for the growth of organic semiconductor layers
R. Hudej, G. Bratina

Čiščenje nerjavnega jekla s peskanjem
Bead-blasting cleaning of stainless-steel
A. Vesel, M. Mozetič
Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates